Feminvest coachar de utvalda stipendiaterna i VISA She’s Next program i Norge och Sverige.

Feminvest coachar de utvalda stipendiaterna i VISA She’s Next program i Norge och Sverige.

Feminvest coachar de utvalda stipendiaterna i VISA She’s Next program Norge och Sverige. 28 procent av företagarna i Sverige är kvinnor, vilket är den lägsta andelen i Norden