“Pengar är makt och det ska fördelas jämställt”

“Pengar är makt och det ska fördelas jämställt”

I Sverige äger kvinnor bara hälften så mycket som män. Statistiken är tydlig, men vi har kraft att förändra den. Genom medvetna val och nya tankesätt kan vi skapa ett mer ekonomiskt jämställt samhälle.