Råvaror

Priserna på råvaror har rusat.

Priserna på råvaror har rusat.

Råvaror används ofta av hedgefonder som ett sätt att diversifiera. De är mer volatila men kan användas som ett komplement i en aktieportfölj för att sprida riskerna utanför börsen. Priset korrelerar inte direkt med börsen, även om det kan förekomma att ett bolag som har en exponering mot exempelvis guldpriset, får en aktie som går upp när priset på guld går upp.

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!