“Det ska vara en självklarhet för alla att känna en frihet och trygghet att kunna göra olika val i livet”

“Det ska vara en självklarhet för alla att känna en frihet och trygghet att kunna göra olika val i livet”

Idag har vi Sandra Aslan, privatrådgivare på SEB i Göteborg med sin input på hur vi framåt kan arbeta för att uppnå ekonomisk jämställdhet.