#kvinnligtägande

Feminvest lanserar fond med fokus på kvinnligt ägandeskap

Feminvest lanserar fond med fokus på kvinnligt ägandeskap

Michaela Berglund, vd för Feminvest, har lanserat Nordens första större fond med endast kvinnoägda bolag - Feminvest Ventures. I en tid där kvinnligt ägande ofta saknar tillräckligt med riskkapital, strävar fonden efter att förändra detta genom att främja tillgång till kapital för kvinnor. Feminvest, Sveriges största hubb för kvinnliga entreprenörer och investerare, har vuxit markant och nyligen lanserat verksamhet i Norge och Finland. Med en stark tillväxtplan och en aktiv investeringskommitté söker fonden investeringar i nordiska bolag med fokus på kvinnligt ägarskap inom både retail och teknik. Michaela Berglund betonar behovet av hållbarhetsfokus och internationell tillväxtplan. Genom initiativ som Fearless-evenemanget och den pågående expansionen strävar Feminvest efter att stödja kvinnliga företagare och investerare, med en ambitiös plan att fördubbla företagets omsättning detta år.

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!