Kan du räkna med Kina framåt?

Kan du räkna med Kina framåt?

En stor omställning pågår just nu i Kina, bland annat genom den nya antagna femårsplanen som ska säkerställa ytterligare en mer konsumtionsstyrd, tekniskt avancerad och miljömässigt hållbar kinesisk ekonomi.