“Utan ekonomisk jämställdhet förlorar vi innovationskraft och samhällsutveckling”

“Utan ekonomisk jämställdhet förlorar vi innovationskraft och samhällsutveckling”

Under våren har vi ett roligt samarbete med SEB, där vi har fått möjligheten att pick their brain på ett ämne som...