hållbara investeringar

Trenden att flytta sin produktion till hemmamarknaden

Trenden att flytta sin produktion till hemmamarknaden

Att Intresset för hållbara investeringar ökar bland både kvinnor och män ger en tydlig signal till företag om vad deras kunder förväntar sig. Vi kommer troligen se en fortsatt ökning av antalet bolag som väljer att lägga sin produktion i anslutning till sin hemmamarknad, delvis ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Dessutom faller det investerarna i smaken.

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!