företagande

Trenden att flytta sin produktion till hemmamarknaden

Trenden att flytta sin produktion till hemmamarknaden

Att Intresset för hållbara investeringar ökar bland både kvinnor och män ger en tydlig signal till företag om vad deras kunder förväntar sig. Vi kommer troligen se en fortsatt ökning av antalet bolag som väljer att lägga sin produktion i anslutning till sin hemmamarknad, delvis ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Dessutom faller det investerarna i smaken.

”Målmedvetet och långsiktigt arbete för att bidra till ökad jämställdhet”

”Målmedvetet och långsiktigt arbete för att bidra till ökad jämställdhet”

Detta är vår sista inblick i hur SEB arbetar för att främja ekonomisk jämställdhet, har du inte läst våra andra krönikor med SEB så finner du dem nedan. Vi möter bland annat Pernilla Johnsson, Babylonia Cimen, Sandra Aslan, och Özge Özen Zink som alla berättar om sin syn på hur vi kan uppnå ekonomisk jämställdhet.

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!