Mindre utsläpp. Större möjligheter.

Mindre utsläpp. Större möjligheter.

Fossila bränslen orsakar hela tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. Därför är utsläppsrätter en av de allra viktigaste åtgärderna för att stoppa den globala uppvärmningen.