Att föda barn – Som att springa ett maraton

Att föda barn – Som att springa ett maraton

Mödradödligheten i världen är oacceptabelt hög. Var elfte sekund dör en gravid kvinna eller ett nyfött barn någonstans i världen.