Vi ser en trend. En nedåtgående trend där kvinnor på ledande positioner har slutat öka. Sverige står ensamt här.

De största börsnoterade bolagen i Frankrike, Storbritannien och USA har ökat sin kvinnoandel i ledningsgrupperna det senaste året. I svenska storbolag däremot, har trenden brutits efter sju år i rad med en stadigt stigande andel. Vidare visar Allbrights senaste rapport att endast 19 procent av börsens bolag har jämställda ledningsgrupper. Vad beror detta på? 

Fotograf: Linda Eliasson

Jag arbetar som jämställdhetsutvecklare och under de senaste åren har vi fått allt fler frågor från tech branschen. Frågorna liknar varandra och vi ser ett mönster. Kvinnorna går. De lämnar. Med sig tar de en berättelse om företaget. Inte en positiv. Vad är orsakerna till att kvinnorna går? 

Vi får ofta höra att det handlar om kvinnorna själva. De fixade inte tempot, de passade inte in, hon gick inte i linje med vår värdegrund. Från vår sida både ser och hör vi andra orsaker. Hon blev inte lyssnad på, fick ojämställda villkor att göra karriär eller bli befordrad på , blev dagligen utsatt för sexistiska kommentarer. Eller värre. Vi har mött många företag genom åren och mönstren är tydliga. 

Vi lever i en tid där det talas om värderingar och vikten av att signalera och leva på nya sätt som andas hållbarhet. Jämställdhetsarbetet handlar om att synliggöra dolda värderingar och normer och riva de hinder som upptäckts. Skapa luft och utrymme! så att alla, oavsett kön kan verka med allt vad de är och drömmer om. Fördomar och stereotypa föreställningar om kön, ska inte stå ivägen för karriär eller utveckling. De värderingarna behöver inte bara formuleras, utan också efterlevas. 

Så hur gör vi? När företagen blir varse om att det ser illa ut, kvinnorna lämnar, vill de göra något. Ofta riktas blicken mot kvinnorna själva.”Det är kvinnorna som ska bli bättre, starkare, ta för sig mer” Detta resulterar ofta i Female Career Groups, ett jämställdhetsinitiativ som ofta misslyckas om det får stå självt. Kanske kan det ge bra tillfälle för gruppen att mötas kring frågor om rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Men ensamt kommer inte FCG skapa strukturell jämställdhet på ett f företag. Jämställdheten behöver finnas på alla nivåer och stödjas av ett systematiskt arbete buret av ledningen.

 

En annan jämställdhetsinsats är: alibit! Att ta in EN kvinna på en mansdominerad arbetsplats, egentligen mer som ett alibi. Nu har vi gjort vår del. Studier visar ( Women in the Workplace 2018) att de situationerna oftast blir svåra. Kvinnor som arbetar ensamma på sin avdelning har en sämre arbetsmiljö än om de jobbar tillsammans med fler kvinnor. Det handlar om att ständigt behöva visa sin kompetens, bli ifrågasatt för sin expertis, bli bemött ickeprofessionellt, bli förväxlad med någon på en lägre nivå eller regelbundet bli utsatt för sexistiska kommentarer. Klart hon går. 

I Sverige har vi sex jämställdhetsmål. De är en signal för vilka områden vi behöver arbeta med och vad som behöver undersökas. Alla områden är lika viktiga. Men de tre mål/områden vi möter allra mest och som vi ser som mest alarmerande är områdena : Makt och inflytande , ekonomisk jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Ojämställdhet på dessa områden gör… Att kvinnor går. Eller inte kommer alls. Ryktet går snabbt. 

Sveriges arbetsplatser är bara i gryningen av jämställdhetsarbetet. Vi ser att det skett ett uppvaknande i att det faktiskt saknas kvinnor på ledande positioner, och att det är dåligt. Dock visar senaste Allbright rapporten att under det senaste året har 55 börsbolag bytt vd. I åtta av tio fall är det en man som ersätter en man på vd- posten. Detta trots att vi vet att börsbolag med kvinnliga vd:ar går dubbelt så bra som marknaden ( Veckan Affärer 2017) Det vi ser är att jämställdhetsinsatserna ofta ÄR felriktade. Vi tittar på kvinnorna och säger; kom! Kom till oss. Men väl på plats så blir de inte långvariga. Jag menar. Vill du stanna på en arbetsplats där din röst inte blir hörd och respekterad, du får sämre lön trots din ofta högre utbildningsnivå, du behöver jobba dubbelt så hårt som din kollega som är man, och blir dagligen utsatt för sexistiska kommentarer? 

Jag trodde väl inte det.

 

Johanna Lundin VD och grundare, jämställdhetsexpert Equalate AB www.equalate.se 
 
Equalate AB har över tio års erfraenhet av att leda organisationsutveckling inom jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi  är en samling experter med erfarenhet av hundratals processer och insatser inom privat och offentlig sektor. Equalate arbetar interaktivt och sprider kunskap och metoder för att skapa jämställdhet och inkludering i arbetsmiljö, bemötande och service Vi gör jämställdhet och skapar inkludering.

Här kan ni läsa ett inlägg om de tio mest jämställda bolagen. Inlägget är baserat på AllBrightrapporten som släpptes i oktober månad 2019. Snart är det dags för en ny rapport så håll utkik!

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!