Marknaden är bra på en sak, att på olika sätt säkerställa att den kan erbjuda sätt för investerare att tjäna pengar, även i turbulenta tider, när exempelvis aktier kommer med en högre risk på grund av olika faktorer. Förra året blev det av den här anledningen populärt att ta bakvägen till börsen via en SPAC (special purpose acquisition company). Ett fenomen som använts länge men hittat en ny nisch, där investerare enkelt förklarat tar ett bolag utan operativ verksamhet som de väljer att börsnotera med ett enda syfte. Att under en två till tre års period hitta ett bolag hitta ett bolag och låta det bolaget ta över det listade skalbolaget. Trenden fortsätter, bara i januari i år restes $546 miljarder globalt i SPACar världen över och även i Sverige är det möjligt hos både Nasdaq och NGM.
Nu har kryptovalutorna av samma anledning för första gången ett ackumulerat värde på över en biljon dollar, oppurtunism i kombination med en enorm tillgång på kapital. För det här är inte bara ett uttryck för att institutionella investerare i större utsträckning köper in sig och att en kommersialisering sker för att kunna använda exempelvis bitcoin vid handel av Tesla produkter. Det är även ett uttryck för att det under föregående år pressats mer nya sedlar än någonsin som det ska handlas för – det finns för mycket pengar i världen och det resulterar i en konstgjord köpkraft som pressar upp priserna på olika tillgångar och reducerar värdet på valutan. En annan tillgång som haft blickarna på sig är guldet. 
Kryptovalutornas gemensamma ovan nämnda värde kan jämföras med det totala värdet på framgrävt guld i världen, drygt 197000 ton (2019) multiplicerat med marknadspriset på 1784 dollar som dock är priset per ounce, totalt runt 9-10 biljoner dollar (det uppskattas även finnas runt 50000 ton kvar i jorden). Även det här värdet är på en historisk högsta nivå även om priset kommit ner något från högsta punkten föregående år.
Guldpriset har från år 2000 varierat och var som lägst runt 272 dollar och som allra högst för den senaste tioårsperioden i augusti 2020 på över 2000 dollar och har sjunkit något sedan dess. I tider av oro för inflation eller deflation ökar tillflykten till värdebevarande alternativ såsom guld eller silver. Den senare tiden har risken för inflation påtalats i större utsträckning, till följd av en expansiv penningpolitik, där räntor hålls låga för när hushåll och centralbanker är högt belånade behöver centralbankerna vara väldigt försiktiga för att trygga deras ekonomiska situation samt din och min ekonomi. Samtidigt pressas nya sedlar.

Tillbaka till guld. Metallen har använts i tusentals år som betalmedel och många centralbanker har någon form av reserv i guld likaså. I samband med finanskrisen 2008 började centralbankerna köpa guld igen efter decennier av utförsäljning av tidigare reserver.
Den 31 augusti 2020 ägde exempelvis Sveriges Riksbank 125,7 ton guld. Marknadsvärdet på det guld var då 68,6 miljarder kronor. En stor del är en kvarleva från den tiden då Riksbanken var skyldig att lösa in sedlar och mynt mot guld. Numera är guldet en finansiell tillgång som i likhet med valutareserven som syftar till att säkerställa att Riksbanken kan utföra sina uppdrag. Förvaringen ligger inte i Riksbankens lokaler utan är fördelat i andra centralbankers valv enligt bilden nedan.

2010

Riksbankens förvaring av guld

I slutet av 2020 minskade efterfrågan på guld från centralbankerna som tidigare drivit upp priset, till följd av att även investerare förlorade intresset. Men frågan är vad som händer framåt i en tid när börsen är dyr, guldet är högt i pris och kryptovalutor likaså. Samtidigt ser vi i USA att räntorna börjar vilja röra sig uppåt och att inflationsrisken ökar. Där Biden administrationen bland annat önskar tillföra ett stödpaket på ytterligare 1.900 miljarder dollar, det är mot bakgrund av att det förra året tryckets nya dollar motsvarande 20% av antalet dollar på marknaden. Bank of America prognostiserade nyligen en försiktig ökning av värdet på guld under året. Guld är inte bara en tillflykt i kris, det är även ett skydd mot just inflation. Oavsett leder den nuvarande utvecklingen till att centralbankerna kontrollerar en större del av de finansiella marknaderna och vad det leder till återstår att se.

Trevlig helg!

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!