Hållbarhet är utan tvekan en av de starkaste förändringskrafterna i samhället idag, vilket syns hos lagstiftare, näringsliv, konsumenter och investerare.

 

Dessutom behöver betydligt mycket mer kapital allokeras till hållbara lösningar för att vi ska uppnå Parisavtalet. Det är några av flera anledningar som gör det viktigt för mig att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter när jag investerar, då många branscher och bolag påverkas av såväl nya teknologiska framsteg som nya regelverkskrav.

Samtidigt kan det vara svårt att förstå hur fonder bedriver hållbarhetsarbete och ordet ”hållbart” kan ju också kännas urvattnat stundtals. Här kommer därför några tips på hur du kan tänka kring ditt sparande när det kommer till hållbarhet. 

 

EUs nya kategorisering för hållbara fonder

Finansbranschen är en av flera branscher som under de närmaste åren kommer att mötas av nya regelverk inom hållbarhetsområdet. Ett regelverk som redan trätt i kraft är disclosureförordningen, som ska öka transparensen kring hållbarhet i fonder och ämnar till att förhindra greenwashing, dvs när aktörer hävdar att något är mer hållbart än vad det faktiskt är. Fonder kommer från och med nu att kategoriseras i tre olika kategorier:

(1) fonder som har hållbarhet som mål

(2) fonder som främjar hållbara egenskaper

(3) övriga fonder som antingen inte har aktivt hållbarhetsarbete eller som inte har möjlighet att leva upp till de två första kategorierna.

Just nu är regelverket under utveckling och det råder därmed olika tolkningar för dessa tre kategoriseringar. Det kan låta krångligt men jag tror att denna klassning kommer vara ett bra stöd på sikt. Min förhoppning är att när regelverket är färdigt, och marknaden hunnit anpassa sig, så kommer kategoriseringen tillsammans med andra verktyg vara ett bra sätt för att få guidning kring hållbara val. På så sätt ser jag positivt på utvecklingen framåt.

 

Hållbarhetsbetyg – Morningstars glober och svanenmärkning

Verktyg och betyg för att underlätta hållbara placeringsval kommer att utvecklas framåt i och med ny lagstiftning. Så vad kan en sparande titta på redan idag om hållbarhet är viktigt vid fondbeslut? Morningstar har ett hållbarhetsbetyg med jordglober som är en oberoende hållbarhetsutvärdering. Betyget visar hur stor utsträckning fonden har placerat i företag som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor såsom exempelvis miljö och behandling av kunder och anställda. I sin betygsättning får en fond ett betyg mellan 1-5 där 5 är bästa betyg i sin fondkategori. Betyget är relativt, vilket menas att en fond kan få högt betyg för att den är bättre i förhållande till de andra fonderna i samma kategori. Ett antal fonder på marknaden har också en svanenmärkning. En svanenmärkt fond ska till exempel aktivt påverka hållbarhetsarbetet i de bolag den investerar i och måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag.

 

Branschfonder med olika hållbarhetsfokus

Det finns flera intressanta branschfonder på marknaden som placerar i bolag som försöker lösa olika hållbarhetsutmaningar, till exempel vattenförsörjning, hållbar energi, resurseffektivitet eller jämställdhet. Du hittar dessa fonder genom att gå till din banks fondskurslista och filtrera på just branschfonder. Det kan även vara bra att läsa en fonds faktablad för att få en tydligare inblick i vilka teman som fonden är placerad i. Viktigt att komma ihåg är att tänka på den totala risken i din portfölj. Att sprida sina risker i olika branscher och geografier är viktigt för sitt sparande, så att lägga alla pengar i en och samma branschfond är inte att rekommendera hur hållbar den än må vara.

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att även om mycket kommer hända inom hållbarhetsområdet för placeringar framåt så är det fortfarande inte helt enkelt att förstå hur ditt sparande kan bidra till en mer hållbar framtid. Ett första steg kan därmed vara att definiera vad som är viktigast för just dig. Vad är din hjärtefråga när det kommer till hållbarhet? Jämställdhet? Att minska koldioxidutsläpp? Personligen så gillar jag branschfonder med specifikt fokus på olika hållbarhetsteman. I takt med ökad transparens och rapportering kommer jag även att hålla koll på fonder som har hållbarhet som mål framåt.

Hoppas att du känner dig lite klokare, och lycka till med dina hållbara placeringar!

Isabelle Tibbelin, hållbarhetsspecialist, SEB

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!