Proethos fond investerar i lösningen på klimatkrisen. Målsättningen är enkel, att med en global blandfond erbjuda en riktigt bra, riktigt hållbar och riktigt billig fond, som helt vanligt folk kan spara sina pengar i. Provocerad av att hållbara val alltid ska kosta mer än de ohållbara, lämnade Magnus Alfredsson sin 15 åriga karriär inom kapitalförvaltning och Private banking för att starta en fond som var så bra att han själv skulle vilja spara i den.

 

”Den här branschen behöver nya aktörer, fler uppstickare, mer nytänkande, fler entreprenörer som kan driva på utvecklingen. Hur många av oss berättar med stolthet vilken bank vi är kunder i?
Fokus måste flyttas från ”bra produkter för banken” till att vara ”bra produkter för kunden”.
Magnus Alfredsson, Grundare och vd för Proethos

 

Men vem är egentligen Magnus Alfredsson?

Som ovan nämnt har Magnus de senaste 15 åren arbetat med Kapitalförvaltning och Private Banking i Sverige och Europa. På banker som Credit Suisse, Jyske bank, Handelsbanken, Societe general. Men Magnus tröttnade på att sälja produkter som han själv inte skulle köpa. En dag för snart fyra år sedan fick han nog och bestämde sig för att gå en annan väg. Han ville sätta ihop något bättre än vad han tidigare sålt, och med sina tidigare erfarenheter och expertis, vem bättre än Magnus.

Berätta lite om initiativet, hur var din egen kravbild på fonden? Och hur kom det sig att hållbarhet blev så viktigt för dig?
– Kravbilden var enkel, EN riktigt bra fond. Alla vet, eller borde veta, att avgiften när man förvaltar pengar är extremt viktig, speciellt om man sparar på längre sikt. Därför är jag väldigt nöjd med att fonden kostar lite under halva priset jämfört med den genomsnittliga svenska fonden. Att sedan fonden skulle investera i företag som erbjuder lösningen på vår klimatkris var självklar. Både ur ett samvetsperspektiv men även rent ekonomiskt. Ärligt talat, vilka bolag tror du kommer att gå bäst de kommande 10-15 åren. Tillgänglighet var viktigt, numera finns Proethos fond att köpa hos de flesta svenska banker. Transparent, dom flesta har en egen uppfattning om vad som är hållbart. Jag vet att vi inte har den perfekta lösningen, men jag är nöjd med vad vi erbjuder. Är man intresserad av vad fonden investerar i så finns fondens fullständiga innehav alltid på vår hemsida. Enkelhet, vi erbjuder inte 20 olika fonder utan en riktigt bra fond som har risk 5 av 7, och därmed passar som en del i de flesta sparares portfölj.

svarar Magnus och fortsätter. Och givetvis skall man inte göra avkall på sin ekonomiska avkastning bara för att man investerar hållbart.

Magnus egen resa mot hållbarhet startade för 5 år sedan, när han tittade på sin egen privata aktieportfölj och insåg att innehavet utifrån ett hållbarhetsperspektiv inte var något han var speciellt stolt över. Det var där tankarna kring att starta Proethos föddes.

2016 blev Proethos antaget till företagsinkubatorn Ideon Innovation i Lund. Vägg i vägg med inkubatorn ligger ekonomihögskolan vid Lunds universitet där nyfikna och duktiga studenter, doktorander och professorer har erbjudit tips och hjälp på vägen. Året efter inleddes ett samarbete med fondbolaget AIF Capital vilket resulterade i att Proethos fond startades den 2a januari 2018. 

Fondens investeringsstrategi är enkel, det är en global blandfond med 80% aktier och 20% räntor. Fonden är nästan helt passivt förvaltad och kostar endast 0.65% i förvaltningsavgift.

Förvaltningsavgiften är väldigt låg, hur valde ni den?

– För tre år sedan lanserades en hållbar investeringslösning som kostade 1,3 %, precis då satt vi och räknade på vad vi skulle ta för förvaltningsavgift på fonden. Så att de lanserade på 1,3 % gjorde det enkelt, vi gör det för halva priset. Magnus tillägger, det är väldigt viktigt för mig att det inte ska kosta mer att göra rätt val.

Proethos är alltså en blandfond där räntedelen består av hundratals olika värdepapper. Aktiedelen består av ca 50 olika globala aktier, som ger exponering mot 11 olika valutor och 15 olika länder. De tillgångar som inte handlas i svenska kronor hedgas inte, vilket innebär att fonden tar en valutarisk. Fondens risk enligt den Europeiska riskskalan är 5 av 7. Sparhorisonten för den som investerar rekommenderas vara 5 år eller längre, alltså ett bra alternativ för den som pensionssparar eller som ett sparande till sina barn.
Fonden investerar i fyra olika områden som alla har en avgörande roll på vårt klimat: Förnybar energiproduktion, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbar livsstil.

Berätta lite mer om de olika områdena ni investerar i?

– Fonden investerar långsiktigt i företag som vi tror på nu, och som vi tror kommer att ge en god avkastning i framtiden. Det är företag som är verksamma inom; förnybar energi som vindkraft, solkraft och vattenkraft. Samt hållbara transporter där kollektivtrafik och elbilar finns representerade i innehavet. Magnus berättar vidare.

– Jag tror inte att vi kommer att sluta transportera oss själva och varor i framtiden, men vi kommer att göra det på nya sätt. Vi kommer att se en elektrifiering av våra fordon, och vi kommer att se nya lösningar inom elektifierade transporter. Vi kommer även inom en inte allt för avlägsen framtid, att se nya former av kollektivtrafik, smart kollektivtrafik där vi gör våra fordon tillgängliga för andra när vi inte själva använder dem.
Till sist har vi energieffektivisering samt en mer hållbar livsstil.

– Vi måste använda energi på ett mer effektivt sätt, några exempel på det är LED tekniken eller geotermisk värme samt bättre isolering av våra hem.

Med hållbar livsstil menar Magnus, vad vi konsumerar, hur vi bor, vad vi äter och där är växtbaserad mat en intressant del.
– Vad vi äter är en viktig del i en hållbar framtid. Där kommer den yngre generationen att ställa helt andra krav än vad min generation har gjort. Nya produkter och nya vanor kommer att ändra vår syn på vad och hur vi äter.

 

Innehav och framtidsplaner

Hur tänker ni kring nya innehav? Hur screenar ni bolag för att eventuellt ta in dem i fonden?
 

–  Målsättningen är att ta in ett nytt bolag per månad, fonden investerar bara i noterade bolag som är verksamma inom ett av de fyra områdena. Företagen skall givetvis vara ekonomiskt bra och sunda. Sedan måste varje nytt innehav passa in och tillföra något till portföljen. Det är inte välgörenhet vi håller på med och som sparare skall man inte göra avkall på sin avkastning bara för att man väljer att spara hållbart.

 

Magnus berättar att Proethos Fond har vuxit organiskt och har idag ca 15 000 sparare. Den största andelen sparare är småsparare som månadssparar tex sparande till sina barn eller pensionssparar. Man kan tänka sig att den gruppen är en ganska engagerad investerargrupp. Får ni mycket feedback på nya bolag som dom tycker att ni ska plocka in?

Magnus svar kommer innerligt och ärligt när har säger;
– Ja det får vi och det är väldigt uppskattat och väldigt roligt. Många tips och råd, vilket är ett fantastiskt sätt att ha örat mot marken för att upptäcka nya bolag och nya trender. Samtidigt är det en lyx, att kunna ställa frågor direkt till sina sparare och få svar om hur vi kan bli bättre.

Pensionsfonder har krav på sig att visa upp historik när man placerar sitt kapital. Proethos fond har snart funnits i tre år och därför finns det kanske goda möjligheter att ta in den typen av kapital. Har ni funderat på det?

– Det finns absolut på listan “att göra” när vi funnits i tre år. Förhoppningsvis finns det fortfarande ett PPM system om några månader, samt en möjlighet för nya fonder att ansöka om att bli upptagna på fondtorget. Varje månad är det nya banker som hör av sig och vill ha in Proethos fond på sitt fondtorg. Så det är mycket spännande som sker.

Kan ni växa internationellt och har ni den ambitionen

– Ja. Definitivt! vi har ambitionen att förvalta 1 miljard innan det här året är slut och nästa år kommer vi att börja snegla på våra grannländer. Det finns en handfull länder i Europa som vi valt ut där vi kommer att göra en förstudie.

Sist men inte minst, av ren nyfikenhet. Hur kom namnet Proethos till?

Pro är ett prefix som betyder för och Ethos- betyder att agera moraliskt, vilket blev; Proethos – det är inte svårare än så. svarar Magnus.

 

 
 

 
Du hittar fonden hos Avanza här och hos Nordnet eller ska kan du använda Feminvests samarbetslänkar nedan!
I Savrs Fondubutik hittar du enkelt till Proethos Fond
Tryck här om du vill komma till Nordnet
Vill du komma till Avanza så trycker du här
Glöm inte att lyssna på förra veckans Feminvestpodd som gästades av Magnus Alfredsson!


 
Delar av innehållet på Feminvests hemsida skall tolkas som marknadsföring och inte rådgivning. Artiklar är i viss mån finansierad av bolag. Detta inlägg avser ett sådant samarbete. Inget investeringsbeslut bör fattas utan en klar förståelse av de risker som är inblandade. Att investera kommer med risker som i kan leda till förlust av delar eller hela insättningen. Sträva därför efter att vara en medveten investerare!

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!