Utsläppshandel – Hur kan vi tjäna på det? 

Enligt WWF så kommer den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar hela tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen.

Därför är utsläppsrätter en av de allra viktigaste åtgärderna för att stoppa den globala uppvärmningen.
Ambitiösare klimatmål och begränsade kvoter för utsläppsrätter har nyligen blivit en viktig prisdrivande faktor för utvecklingen i CO2-terminer (som handlas på terminsmarknaden). Här finns potential, vilket också skulle kunna ge upphov till riktigt intressanta investeringsmöjligheter. Skriver Vontobel på sin hemsida.
Vontobel är välkända för att släppa investeringsbara produkter med inriktning på trendande marknader.
För vi ska kunna uppnå de klimatmål som fastställdes i Paris är det absolut nödvändigt att minska växthusgaserna så snabbt och kraftigt som möjligt. Målet bör vara att minska utsläppen i hela världen till noll senast mellan 2045 och 2060.

(Klicka gärna på bilden för se all statistik) 

 

Så, utsläppsrätter.

Vad är det?

Utsläppsrätter – Har funnits inom EU sedan 2005, och är ett system för utsläppshandel. Utsläppsrätter, även kallade EUAs (European Union Allowances) – Är ett verktyg som ska bidra till att minska utsläppen av CO2 eller liknande växthusgaser. Utsläppsrätterna ger företag rätt att släppa ut ett ton koldioxid eller motsvarande växthusgas per utsläppsrätt. 
I Europa är ambitionen att ungefär hälften av de totala utsläppen av växthusgaser regleras med hjälp av dessa utsläppsrätter. Företag som tillhör särskilt energiintensiva branscher, t.ex. energibolag, industriella metall-, cement- och papperstillverkare – och företag som är av en viss storlek – omfattas. Dessa företag får inte släppa ut koldioxid eller andra växthusgaser utan att ha det nödvändiga antalet utsläppsrätter.
Systemet för handel med utsläppsrätter omfattar cirka 750 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion. Totalt berörs cirka 13 000 anläggningar i hela EU. Det motsvarar cirka 45 procent av de totala utsläppen av växthusgaser inom unionen. Skriver naturvårdsverket på deras hemsida. 

Utsläppshandelen regleras givetvis på detaljnivå, men för att sammanfatta hur det fungerar.

  • Utsläppstak – Den totala mängden utsläpp är förutbestämd. EU bestämmer utsläppstaket för deltagarna
  • Den tillåtna mängden utsläpp fördelas på utsläppsrätter, som säljs (auktioneras) eller delas ut gratis till deltagarna.
  • Varje utsläppsrätt ger deltagaren rätt att släppa ut ett ton koldioxid.
  • Deltagarna måste varje år redovisa sina utsläpp och överlämna utsläppsrätter som motsvarar den mängden.
  • Deltagarna kan köpa och sälja utsläppsrätter mellan varandra.

Handel med utsläppsrätter?

Givetvis finns det företag som förorenar mer, och företag som förorenar mindre genom sina koldioxidutsläpp. Därför kan man både köpa mer och sälja av sin kvot. Genom detta system har koldioxidutsläpp därmed fått en prislapp. Tanken är givetvis att på sikt hela tiden sänka taket för den totala mängden utsläpp.
Detta system kallas “cap & trade”. Hela syftet med handeln av utsläppsrätter är att sporra bolag till att investera i mer klimatvänlig produktion. Utsläppsrätter har idag nått rekordhöga nivåer på över 60€ i september i år, vilket är stor skillnad på var det var för några år sedan då den låg på 5€ per “rätt” eller ton CO2. Financial Times publicerade i somras deras beräkningar som visar att för att nå klimatmålen krävs ett pris på 100 euro per ton koldioxid 2030. Redan 2017 kom Världsbanken fram till att samma pris skulle behövas globalt för att nå Parisavtalets mål. Tidningen Energi har skrivet en intressant artikel på ämnet som du kan läsa här!
Handeln med utsläppsrätter sker på särskilda utsläppsmarknader, ungefär som en aktiebörs. Priset på utsläppsrätter styrs av tillgång och efterfrågan, och varierar därför hela tiden.
Vontobel har skrivit en informativ artikel om Marknaden för europeiska utsläppsrätter, här hittar du den, samt information om ett trackercertifikat som följer den underliggande marknaden!

(Klicka gärna på bilden för att komma till eventsidan)

 

Utsläppsrätter blir investerbara

Utsläppsrätternas prisutveckling ger därför upphov till en intressant investeringsmöjlighet. Som investerare är det faktiskt möjligt att investera i utsläppsrätter med hjälp av terminer som handlas på terminsbörser.
För att investerare ska kunna delta i prisutvecklingen erbjuder bland annat Vontobel olika certifikat på ICE ECX EUA Future, som följer prisutvecklingen för utsläppsrätter.
Vi publicerade för ett par veckor sedan en text om tracker certifikat. Vad det är och hur du handlar med dessa. Inlägget hittar du här!
Vi har ett event på temat utsläppsrätter den 16 december där vi  ännu en gång bjudit in Vontobel för att över en lunch utbilda oss på ämnet, och dela med sig av hur du som investerare kan delta i prisutvecklingen på utsläppsrätter! Här kan du registrera dig för det

Trackercertifikat

Trackercertifikatet som erbjuds på ICE ECX EUA Future är exempel på hur ”exotiska” underliggande instrument eller marknader kan göras tillgängliga med hjälp av strukturerade produkter. 
Trackercertifikatet gör det möjligt för investerare att, till en förvaltningsavgift, delta i princip 1:1 i prisutvecklingen av ICE ECX EUA Future. Investerare kan även bestämma sin investeringshorisont tack vare trackercertifikatets obegränsade löptid (Open-End). Emittenten av trackercertifikatet har dock möjlighet att avsluta produkten i förtid.
Här hittar du en text vi skrev för ett par veckor sedan om trackercertifikaten som följer de hetaste kryptovalutorna just nu. Bitcoin och Ether. Läs mer här!

  • Terminer: Optioner och terminer är finansiella kontrakt som i regel förknippas med hög risk och de tillhör därför kategorin komplicerade finansiella instrument.
  • Terminsmarknad: Terminsmarknad avser marknadsplats för handel med olika typer av finansiella prissäkringsprodukter för framtida leveranser av en produkt, till exempel optioner (Futures, Forwards).
  • Terminshandel: Kännetecknande för marknaden för utsläppsrätter är att den, likt många andra råvaror, baseras på terminshandel. Det är även dessa terminskontrakt som ligger till grund för prisutvecklingen i trackercertifikatet som vontobel. I och med att terminskontrakten har en begränsad löptid, måste en terminsrullning.

Vill du lyssna in på vårt event den 16 december, samt få tillgång till materialet kring hur du kan investera i utsläppsrätter?
Anmäl dig till eventet genom att trycka på bilden!

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!