Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag och på så sätt långsiktigt åstadkomma bästa möjliga värdeutveckling för sina ägare. Det finns några andra typer av investmentbolag, exempelvis Industrivärden och Investor, de är bolag som först och främst grundats för att kontrollera andra bolag.

Det positiva med att köpa aktier i investmentbolag är att du själv slipper utvärdera enskilda bolag, då investmentbolagen gör detta. En annan fördel med att spara i investmentbolag istället för fonder exempelvis är att du slipper betala höga förvaltningsavgifter.

De finns även tre olika typer av investmentbolag, de som enbart äger andra börsnoterade bolag, de som enbart äger onoterade bolag och de som har en blandning av noterade och onoterade bolag. De investmentbolag som enbart äger onoterade företag kallas för Private Equity-bolag. Gemensamt för samtliga är att horisonten är lite längre.

Du kan med andra ord genom att köpa aktier i ett eller flera investmentbolag ganska enkelt skapa en diversifierad portfölj med många olika bolag. En naturlig riskspridning, eftersom investmentbolaget har stor kunskap och inflytande samlat hos sig och väljer ut lovande företag inom alla branscher. Det negativa för en investerare är att courtage avgifterna ofta blir högre hos ett investmentbolag. Priset på ett investmentbolag kan emellanåt vara lägre än det totala värdet på de aktier som de äger i portföljen. Detta kallas substansrabatt.

Substansrabatten kan uppkomma om det är någon förändring på gång i ledningen eller för bolaget, se upp så att rabatten inte är allt för hög, det kan innebär att bolaget i portföljen har en negativ utveckling den närmaste tiden

Så här räknar du ut rabatten:Ta skillnaden mellan substansvärdet/aktie (rapporteras av bolaget) samt aktiens pris och dela detta med substansvärdet/aktie.

Motsatsen till substansrabatt är premie.Det betyder att du köper aktier i portföljbolagen lite dyrare än vad det hade kostat dig att köpa aktier i dessa bolag enskilt. När du handlar till premie så gör du det i regel för att litar på att ledningen kommer att kunna prestera på lång sikt.

Den här veckan kikar vi på några av de svenska investmentbolagen:

Creades
Bolaget skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Substansvärdet i Creades är ca 3,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Apotea, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch.

Industrivärden
Industrivärden grundades av Handelsbanken under 1940-talet. Bolagets investeringar är alla börsnoterade företag på Stockholmsbörsen, där de gärna har en stor ägarandel och betydande inflytande. Några exempel på bolag som Industrivärden för närvarande har stora investeringar i är Sandvik, Handelsbanken, Ericsson och Volvo.

Investor
Investor, som är Sveriges största investmentbolag, grundades för mer än hundra år sedan som en avknoppning till det som idag är SEB. Sedan starten har Investor kontrollerats av familjen Wallenberg, en av Sveriges mäktigaste familjer inom finansvärlden. Företagets innehav är bland annat ABB, AstraZeneca, Atlas Copco och SAAB.

Kinnevik
Kinnevik förknippas med en annan mäktig familj inom svenskt näringsliv, nämligen familjen Stenbeck. Idag drivs Kinnevik av ordförande Cristina Stenbeck, tredje generationen Stenbeck. Det var under den legendariske Jan Stenbeck, som Kinnevik blev ett av Sveriges största investmentbolag. Kinnevik har i sin portfölj lagt stort fokus på ny teknik och e-handel. Bland företagets innehav finns bland annat MTG, Milicom, Tele2, e-handelsföretagen CDON och Zalando. Ett av deras första bolag var pappersbruket Korsnäs som än idag ägs av Kinnevik.

Latour
Investmentaktiebolaget Latour är ett svenskt blandat investmentbolag som har både en börsportfölj och en industri- och handelsrörelse. Gustaf Douglas är genom förvaltningsbolaget Wasatornet största ägare i Latour. Investment AB Latour är bland annat största ägare i Assa Abloy och innehar en betydande aktiepost i Securitas.

Intressant är att deras aktie faktiskt har levererat 22,5 procents avkastning årligen sedan 1986. Bolaget är en ”klart lysande stjärna” bland investmentbolagen.

Lundbergföretagen
Lundbergs började som ett fastighetsbolag i Norrköping under 1940-talet och har sedan dess växt till att vara ett av de största investmentbolagen på Stockholmsbörsen. Under 1970-talet breddade Lundbergs sin verksamhet till att även investera i andra bolag. Kärnan i Lundbergs är det helägda fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg. Utöver detta har Lundbergs innehav i bland annat Handelsbanken, Husqvarna, Industrivärden och Sandvik. 

Ratos
Ratos skiljer sig från de ovan nämnda investmentbolagen eftersom Ratos är ett Private Equity-bolag, deras innehav är alltså inte börsnoterat. Namnet Ratos kommer från de två första bokstäverna i namnen på de två bröderna som under 1930-talet grundade företaget, Ragnar och Torsten Söderberg. Bland företagets innehav finns Diab, Hafa Bathroom Group, Bisnod och KVD Kvarndammen. 

Öresund
Investment AB Öresund är ett svenskt börsnoterat investmentbolag som endast driver förvaltningsverksamhet. Bolaget har ett dotterföretag, Ven Capital AB, som driver värdepappershandel. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Större innehav 2018 var Fabege, Bilia, Scandi Standard och Catena Media.

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!