Investera med Feminvest

Tänk om det fanns en möjlighet att faktiskt vara med och påverka jämställdheten i de allra största svenska bolag samtidigt som du tjänar pengar?

För många är risken som du upplever inför att börja investera det största hindret till ekonomisk avkastning, riskfria investeringar finns tyvärr inte men det har visat sig att jämställda bolag har både en mindre volatil det vill säga jämnare avkastning och en högre avkastning. Att aktivt kunna placera sina investeringar i bolag som är jämställda är dessutom viktigt för dina investeringar kommunicerar något,

She Invest Sweden är en helt ny fond som investerar i bolag på large och mid cap med jämställdhet som utgångspunkt, i de största svenska bolagen för att inte ge allt för stort avkall på risken som mindre bolag kan innebära. 

Fonden är uppbyggd på innehav i de bolag som är mest jämställda på börsen. Detta kontrolleras med hjälp av ett poängsystem om tre och två poäng, för två poäng fanns det betydligt fler bolag så där har ett strategiskt urval gjorts.  Bolagen får poäng utifrån tre jämställdhetsaspekter; kvinnlig vd, minst 40% kvinnor i styrelse och minst 40% kvinnor i ledningsgrupp. Du kan därmed som max få 3 poäng, utav alla de svenska bolagen på dessa listor (totalt XX bolag) visade det sig att endast sex av våra största svenska bolag uppfylla alla tre jämställdhetskrav.

Ambitionen med fonden är att med fondens investeringsråd arbeta med att hela tiden säkerställa att de bolag som finns i fonden fortsatt har en jämställd ledning och styrelse genom regelbunden tillsyn, om inte ett bolag längre klassificeras som jämställt så meddelas det bolaget att de inte längre är kvar i fonden.

På sikt kommer fonden kunna vara med och lyfta debatten i samhället och arbeta med att verkligen påverka att bolagen i större utsträckning jobbar med jämställdhet som en viktig utgångspunkt för verksamheten.

Med historiska mått mätt på avkastning och volatilitet i de bolagen som nu finns i fonden visar  She Invest Sweden bolagen sammantaget på en lägre risk/volatilitet men även en konstant högre avkastning jämfört med OMX Stockholm 30 det vill säga en bättre investering än de 30 mest omsatta aktierna på svenska börsen. Det här tycker vi på Feminvest är superspännande såklart att jämställdhet och ekonomisk vinst går hand i hand. Att du dessutom kan ta ställning med dina investeringar i något som konkret påverkar vårt samhälle är nu mycket enklare, när du visar att jämställdhet är viktigt för dig som investerare och när du sparar i fonden över tid.