Investera i jämställdhet

Tänk om det fanns en möjlighet att faktiskt vara med och påverka jämställdheten i de allra största svenska bolag samtidigt som du tjänar pengar? Nu finns det en fond som gör detta möjligt!

Riskfria investeringar finns tyvärr inte men det har visat sig i många undersökningar att jämställda bolag både är mindre volatila det vill säga ger en jämnare avkastning samt ger en högre avkastning. Att dessutom aktivt kunna placera sina pengar i bolag som är jämställda är också ett sätt för dig att ta ställning för det du tror är viktigt.

She Invest Sweden är en helt ny fond som investerar i bolag på large och mid cap med jämställdhet som utgångspunkt, i större svenska bolag för att inte ge allt för stort avkall på den risk som mindre bolag kan innebära. 

Fonden är därefter uppbyggd på innehav i de bolag som är mest jämställda på börsen. Detta kontrolleras med hjälp av ett poängsystem om tre och två poäng, för två poäng fanns det betydligt fler bolag så där har ett strategiskt urval gjorts.  Bolagen får poäng utifrån tre jämställdhetsaspekter; kvinnlig vd, minst 40% kvinnor i styrelse och minst 40% kvinnor i ledningsgrupp. Du kan därmed som max få 3 poäng, utav alla de svenska bolagen på dessa listor (totalt XX bolag) visade det sig att endast sex av våra största svenska bolag uppfylla alla tre jämställdhetskrav.

Ambitionen med fonden är att med fondens investeringsråd arbeta med att hela tiden säkerställa att de bolag som finns i fonden fortsatt har en jämställd ledning och styrelse genom regelbunden tillsyn, om inte ett bolag längre klassificeras som jämställt så meddelas det bolaget att de inte längre är kvar i fonden och varför.

Fonden vill med kapital och investerare i ryggen vara med och lyfta debatten i samhället och arbeta med att verkligen påverka att även de största bolagen i större utsträckning jobbar med jämställdhet .

Med historiska mått mätt på avkastning och volatilitet i de bolagen som nu finns i fonden visar She Invest Sweden sammantaget på en lägre risk/volatilitet men även en konstant högre avkastning jämfört med OMX S 30 det vill säga en bättre investering än de 30 mest omsatta aktierna på svenska börsen. Det blir spännande att följa om jämställdhet och ekonomisk vinst går hand i hand. Att du dessutom kan ta ställning med dina investeringar i något som konkret påverkar vårt samhälle är nu mycket enklare, när du visar att jämställdhet är viktigt för dig som investerare genom att spara i fonden över tid.

Här nedan ser du fondens utveckling fram till Oktober 2019

Du hittar till fonden här: