Vilken position kan de gröna teknikbolagen ta framåt?

Kraven på hållbar omställning ökar politiskt samt från näringslivet när länderna vill uppnå klimatneutralitet till 2050 – hur kan de gröna teknikbolagen växa?

År 2020 översteg den globala marknadsvolymen för grön teknologi för första gången 4 biljoner euro*. Samtidigt hänger Agenda 2030 ändå löst när vi närmar oss året och målsättningen med stormsteg. Vilka bolag är det egentligen som står rätt positionerade? Grön teknik är resultatet av kombinationen av miljömässiga, vetenskapliga, tekniska och affärsmässiga överväganden – grön teknologi är därför en viktig del för att förverkliga en effektiv, grön ekonomi. Under pandemin såg vi konsekvenserna av en minskad produktionstakt med renare vatten och lägre koldioxidutsläpp. 

De gröna teknikbolagens framtidsutsikter

För att uppnå de globala miljö- och klimatmålen krävs inte bara energiproduktion baserad på förnybara energikällor. Motsvarande infrastruktur och tillhörande produkter och tjänster är också en viktig del, liksom lämplig lagringsteknik och förbättrad energi- och resurseffektivitet. Den cirkulära ekonomin, där så många produkter som möjligt återvinns, är också ett viktigt mål, medan en hållbar vattenförsörjning blir allt viktigare, särskilt med tanke på trender som den växande världsbefolkningen.

Fokus i Vontobel Green Technology Strategy Index ligger på energiproduktion från förnybara källor (vindkraft, solenergi, vattenkraft), lagringsteknik, men även produkter och tjänster för att öka energieffektiviteten eller minska luft- och miljöföroreningar. Men lika mycket fokus ligger på företag som erbjuder produkter och tjänster för att hantera resursbrist, som i fallet med dricksvattenförsörjning.

Premierna på dessa bolag drog iväg i kombination. Men vad har hänt det sista året egentligen? På ett år har samtliga värderingar reducerats kraftig för börsen i sin helhet men i och med den kris vi befinner oss i finns det mycket som talar för att bibehålla en exponering mot de gröna teknikbolagen. Redan år 2030 kommer intäkterna från miljöteknologi och resurseffektivitet att nå en omsättning på cirka 9,4 biljoner euro* globalt sett. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 7,3

Dessutom har aktuella politiska initiativ som EU:s Green Deal etablerats som driver på utvecklingen av den gröna teknologin. Samtidigt ökar den internationella konkurrensen avsevärt. En innovativ grön teknologi industri har vuxit fram, särskilt i USA och Kina. Läs mer om Vontobels tankar om marknaden framåt här.

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!