Varför sparar vi olika till killar och tjejer?

Att vi kvinnor äger mindre än män är ingen nyhet. Inte heller att vi har mindre pengar i sparande. Detta beror ofta på lägre löner eller deltidsarbete som sätter kvinnorna i ekonomiska svårigheter. Men framförallt finns en benägenhet till ett lägre risktagande bland kvinnliga investerare, vilket i sin tur många gånger hänger ihop med bristande kunskap och självförtroende när det kommer till att välja rätt i investeringsdjungeln. Detta sammantaget får över tid enorma effekter i portföljen. Hur uppkommer ens dessa klyftor från första början? 

Sanningen är att vi i Sverige har en god sparkultur genom fonder sedan länge. Det är över 70% av både män och kvinnor som faktiskt har besparingar genom fonder. Jämställdhetsglädjen blir dock inte långvarig. Tittar vi på aktieinnehav och andra typer av investeringar ökar klyftorna mellan det kvinnliga och manliga ägandet. Det överraskande är att skillnaderna i sparandet kan härledas redan till vår uppväxt, vilket delvis skapas redan av våra föräldrar. För de allra minsta barnen syns inga direkta differenser i hur sparandet skiljer åt mellan pojkar och flickor, men så snart barnen blir tonåringar märks en drastisk skillnad. Vuxna öppnar alltså sparkonton mer frekvent till sina tonårssöner än sina döttrar och när ungdomarna blivit 16 år tillhör endast ett av fyra konton en flicka. 

Som om inte det vore nog så är pojkarnas och flickornas sparpengar investerade på olika vis. Pojkarnas sparande, precis som männens, visar på en högre risk. Deras pengar ligger oftare i aktier och gärna med exponering mot teknik och finans. Många gånger ligger flickornas sparande i fonder eller på ett sparkonto helt utan ränta. Barnens sparande ger en tydlig återspegling i hur denna fördelning finns med oss genom livet. 

Att grunden till det sparbeteende vi ser i samhället idag läggs redan av föräldrarna är oroande och faktiskt ganska oväntat. Så vad kan man göra för att bidra till ett mer jämställt sparande för barnen för att skapa en sparandekultur som jämnar ut skillnaderna? Först behöver vi medvetandegöra problematiken. Det är såklart inte föräldrars avsikt, utan snarare oförståelse som skapar problemet från första början. Förlegade traditioner om hur flickor och kvinnor ska vara försiktiga gör sig påminda. Förutom att finanskunskap måste få ett större utrymme i skolundervisningen, så behöver föräldrar prata med sina söner och döttrar om ekonomi och sparande på samma sätt. Att involvera barnen i handeln blir en rolig ingång till ett långt och rikt sparliv, oavsett om du är tjej eller kille. 

Elin Myrström

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!