Trenden att flytta sin produktion till hemmamarknaden

Trenden att flytta sin produktion till hemmamarknaden. 

Nyligen släppte Volvo nyheten att de planerar en ny batterifabrik i Skaraborg för att möta den ökade efterfrågan av elektriska lastbilar. Fabriken kommer underlätta för Volvo i deras elektrifieringsresa, där målsättningen är att 35% av alla nyproducerade lastbilar ska vara eldrivna år 2030. Volvo har varit verksamma i området i över 100 år och tillgången på fossilfri energi är god. Att placera fabriken i området är ett strategiskt val, bland annat ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ett tecken i tiden är att fler bolag väljer att lägga sin produktion närmre sin hemmamarknad, inte sällan med hållbarhet som utgångspunkt. I mina hemtrakter på Frösön utanför Östersund, har Synsam byggt en fabrik som stod färdig i augusti i år. Synsams glasögonproduktion låg tidigare i Asien, men man vill genom denna flytt ta ett större miljöansvar och minska sitt klimatavtryck. Initiativ som dessa förändrar spelplanen för fler svenska städer och genererar mervärde i form av fler arbetstillfällen, nya affärer och att bostadsbyggandet tar fart. 

Det kommer kanske inte som någon överraskning att det finns skillnader i sättet som kvinnor och män investerar. Jag tänker inte främst på risktagande, utan snarare vikten av ett bolags hållbarhetsarbete. Intresset för hållbara investeringar har under de senaste åren vuxit bland både män och kvinnor, även om det fortfarande syns stora skillnader i deras portföljer.  

Det framgår i två rapporter från Feminvest på temat Fearless and Sustainable, den senaste som publicerades i samarbete med SEB, som visar tydligt att kvinnor prioriterar hållbara fonder i högre utsträckning än män. Trenden visar dessutom att kvinnors intresse för bolagens hållbarhetsarbete ökat från 72% till 77% bara de två senaste åren. 

Att Intresset för hållbara investeringar ökar bland både kvinnor och män ger en tydlig signal till företag om vad deras kunder förväntar sig. Vi kommer troligen se en fortsatt ökning av antalet bolag som väljer att lägga sin produktion i anslutning till sin hemmamarknad, delvis ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Dessutom faller det investerarna i smaken.

Krönikan är skriven av Elin Myrström – 2022

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!