Signalerar investmentbolagen en botten?

En stark jobbsiffra från amerikanskt håll i förra veckan omintetgjorde hoppet om att Fed ska pausa åtstramningen, arbetslösheten sjönk till 3,5 procent. Det talar å andra sidan för en fortsatt stark dollar och att det kan gynna placeringar i valutan framåt. Nasdaqs kompositindex har nu nått den lägsta nivån på två år. För den som inte kan räkna på en ytterligare nedgång på börsen om 10-15%, är det bättre att utforska möjligheten med ett sparkonto just nu. Skillnaden mellan tidigare kriser däribland finanskrisen och pandemin är att centralbankerna denna gång har en åtstramningspolitik som kommer ge investerare en uppförsbacke utdragen över längre tid.

Vinstrevidering – när realiseras fallande vinster?

Mycket talar för att bolagens vinster kommer minska framåt och det är främst det som talar för ytterligare en snedgunga för aktiemarknaden. 

Rapportsäsongen står för dörren

I slutet av den här veckan kommer flera rapporter, bland annat från de amerikanska storbankerna Citigroup, JPMorgan Chase (JPM), Morgan Stanley (MS), and Wells Fargo (WFC). Analytiker världen över kommer utifrån dessa leta indikationer på hur den amerikanska ekonomin mår just nu. Räntenettot lär ge bankerna en skjuts i en positiv utveckling, det visade det andra kvartalet i jämförelse med det första kvartalet i år. När kommer kreditförlusterna att öka är en annan viktig fråga att ställa sig framåt och har bankerna börjat förbereda sig för dessa.

Samma dag kan du hålla utkik efter nya detaljhandelssiffror för USA. Hur slår de höjda räntorna mot konsumtionen är frågan. En starkare dollar lär reducera exporten samt med mindre pengar på bankkontot efter kraftiga räntehöjningar kommer konsumtionen minska, frågan är hur mycket?

Varför är inte alltid räntefond rätt även när räntan stiger?

Du behöver ha koll på durationen på den bundna räntan, den genomsnittliga löptiden på innehaven, som anges i år. Är räntan bunden i två år så minskar värdet med 1% per år om räntan stiger med 1% vid ett tillfälle, dvs 2%.  Enkelt summerat kan man säga att långa räntefonder kan vara bra när räntan går ner och korta räntefonder är att föredra när räntan stiger. Att vara fast när räntan stiger vill du undvika. Du behöver även ha koll på fondavgiften för dessa investeringar.

Svenska investmentbolag, finns det ljusglimtar redan nu?

De svenska investmentbolagen har backat kraftigt under året med oron för lägre värderingar på både bolag och fastigheter. Fler av dem rapporterar den här veckan, Öresund (ORES) bland annat som delägare i Nordnet, Bahnhof och Bilia ( aktien har backat 23% i år) . När du tittar på investmentbolag är det viktigt att se på hur substansvärdet korrigeras kvartal för kvartal.  Öresund redovisade en blygsam minskning av substansvärdet om 0,4%, det mottogs väl av aktiemarknaden på tisdagen.

Investmentbolaget Creades (CRED A) kommer med sin rapport i veckan likaså, den 13 oktober, aktien har backat drygt 57% i år. Frågan är om trender håller i sig för bolaget och substansvärdet inte revideras ner mer än marginellt. Innehav du hittar i portföljen är Avanza (AZA), spacen (special purpose acquisition company) CREASPAC samt presentationsverktyget Mentimeter. Det ska bli spännande att se hur stora andelar både Avanzas och Nordnets (SAVE) bolåneaffär kan ta i rådande låneklimat. Samt om förvärvsbolaget Creaspac (CPAC SPAC) hittar förvärv som passar inom en snar framtid. Desto kortare tid kvar för en SPACs livslängd, desto större sannolikhet till förvärv…

 

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!