Hur påverkar ränta och inflation börsen?

Börsen har backat tillbaka under den senaste tiden, de höjda räntorna i USA har föranlett en fortsatt hög inflation och att fler investerare förflyttar sitt kapital från aktier till andra alternativ, trots att många bolagsrapporter visar på goda resultat för det föregående året. En del teknikbolag har dock haft högre förväntningar på si i rapportfloden. Jag tänkte i dagens blogg resonerar jag runt vad vi potentiellt står inför på ett makroekonomiskt plan.

Normalt sett leder en högre ränta till en förstärkning av valutan i landet och vi ser som resultat av ränteökningen i USA även en kortsiktig uppåtgående trend för dollarn. Ett annat resultat av en högre ränta och därmed högre valuta är att importen till landet ökar och exporten minskar, både av kapital och varor. En högre ränta ger först ut högre in-och utlåning till bankerna, som länge levt med minus eller nollränta. Det kan föranleda att bankerna får bättre förutsättningar att tjäna pengar på det de lånar ut, men än så länge förväntas den svenska räntan ligga kvar enligt Sveriges Riksbank även om tendensen visar på en höjning på den andra sidan av Atlanten. Fallande räntor ger energi åt börsen och det motsatta förhållandet gäller på samma sätt.

Fastighetsmarknaden har blomstrat till följd av det under tid låga ränteläget och tillgången på kapital, en tendens till ränteökning skulle resultera i att det blir dyrare för dem att låna för respektive fastighetsaffär. Det blir även dyrare för privatpersoner att bo där kanske även värdet på boendet minskar. Mindre rörelsekapital finns till följd av detta tillgängligt för både konsumtion och sparande, det resulterar i att den ekonomiska tillväxten bromsar in. Å andra sidan kan en exponering mot börsen ge en värdetillväxt genom valutans värdeökning. Till skillnad från 2008 års kris är belåningen mycket lägre för fastighetsbolagen nu jämfört med då, belåningen då kunde motsvara upp emot hela värdet på fastigheten.

Det har börjat pratas mycket om hur långsiktig den växande inflation är just nu, om inflationen är högre leder det ofta till osäkerhet och återhållsamhet vad gäller investeringar. Tankar om kommande inflation är viktigt att ta hänsyn till. Det mäts genom hur företag prissätter och hur lönenivåer förändras. Det görs vanligtvis genom att övervaka snabba förändringar i konsumentprisindex (KPI). KPI anger prisnivån på en korg av varor och tjänster och ska avspegla hushållens faktiska konsumtion. En högre inflation är gynnsamt för högt belånade centralbanker och privata hushåll, men det blir dyrare att konsumera och den äter upp värdet på tillgångar. Ett sätt att skydda sig mot inflation är att investera då börsen historiskt gett högre avkastning än inflationen. Vid högre inflation har guld, råvaror, ädelstenar, skog och jordbruksmark varit attraktiva placeringar, som behåller sitt värde även under höginflationsperioder. 

Exempelvis på historiska tillfällen när inflationen ökat snabbt globalt är under 1970-talet. Viktiga faktorer bakom detta var oljekriserna 1973 och 1979. Än idag är det så att när priset på olja stiger får det stora följdverkningar på priserna eftersom olja ingår som insatsvara i ett stort antal produkter. Vi kommer se en fortsatt högre inflationstakt under våren så håll koll på den och räntans utveckling.

/Michaela

Gå med i Feminvests facebookgrupp
https://open.spotify.com/show/18zubJZxZa0lRXu2Io3aaqhttp://

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!