Funderar du på att bygga upp en utdelningsportfölj?

Utdelningsportfölj – Ett tillskott som kan finansiera ett bilköp eller en semester varje år kanske? Utdelningarna kan vara periodiska eller enskilda och kan variera mellan svenska och utländska bolag. En aktieutdelning är oftast en kontant utbetalning till bolagets aktieägare. En del bygger upp portföljen så att de ska få en insättning varje månad exempelvis. En investeringsstrategi kan vara att helt kunna leva på utdelningarna men då ska du ha en del investerat. Den ekonomiska situationen kan göra att en del bolag väljer att dra in utdelningarna i år. Men om du inte redan äger utdelningsaktier kommer det ändå ta tid innan du får din första utdelning på grund av att du behöver ha ägt en aktie en period för att få del i utdelningen på engelska kallas det för ex-dividend day..  Det betyder alltså att du behöver köpa aktien innan den dagen, vilket är dagen då den ”handlas utan utdelning”, datumet är angivet på bolagets aktieöversikt. Enligt samma princip är sista dagen för att köpa aktien således dagen innan datumet då aktien ”handlas utan utdelning”.

Läs mer om skillnaden mellan fonder och aktier här.

Varför ger då ett bolag utdelning? Grundläggande så är det för att bolaget inte har behov av att återinvestera allt vinst kapital och därför kan delar av vinsten delas ut till aktieägarna istället. Utdelningsandel kallas den andel av vinsten som delas ut. Normalt behålls en del av vinsten och adderas till aktiekapitalet som fritt eget kapital. Utdelningen betalas ut andra bankdagen efter bolagsstämman och som oftast är det en gång per år. I osäkra tider kan bolaget dela upp utdelningen på ett par tillfällen för att säkra kortsiktiga negativa förändringar i likviditeten.
Ett bolags utdelning i förhållande till dess kurs i termer av dess direktavkastning. Vinstdrivande bolag med hög utdelning är inte alltid lika med hög vinst. Därför är det viktigt att inte bara leta efter en hög direktavkastning (utdelning per aktie/aktiekurs) vid byggandet av en utdelningsportfölj.

Titta på ett företags historiska utdelning, kassaflöden, vinster och finanser för att välja ut de bolag som passar till din portfölj. 

Viktigt att komma ihåg är när utdelningen har betalats, då kan det som oftast märkas på företagets aktiekurs. Det betyder att aktien kommer att vara mindre värd när utdelningen gjorts. Dessutom är vinsten bidragande till att ett företags affär ska kunna förbättras och växa ytterligare. En utdelning-betalande aktie blir på grund av detta sällan de snabbast växande aktierna på börsen
Håll uppsikt om ett företag gett utdelning under många år och kommunicerar att de ska sluta med denna. Det kan resultera i två saker, dels att det kommunicerar att ekonomin försämrats för företaget och investerare därmed lämnar eller att många investerare som velat bygga upp en utdelningsportfölj lämnar bolaget, vilket kan resultera i en nedgång för aktien. 
Det finns något som heter dividend aristocrats, med den menas företag som haft en historiskt stabil tillväxt och gett utdelning. Dividend King är en snäppet finare utdelningstitel, för att kvalificera till den måste ett företag ha betalat ut och höjt sin utdelning kontinuerligt över 50 års tid.

Vill du leva på din utdelning? Då får du räkna baklänges utifrån hur mycket du vill leva på i månaden helt enkelt, här har jag skrivit tre olika exempel. Jag har utgått från 4% i utdelning 

  • Om du vill ha utbetalt 35000 i månaden behöver du med 4% utdelning en aktieportfölj på 10 miljoner
  • Vill du däremot ha utbetalt 25000 i månaden behöver du med 4% utdelning en aktieportfölj på 7,5 miljoner
  • Om du vill ha utbetalt 15000 i månaden behöver du med 4% utdelning en aktieportfölj på 4,5 miljoner

Det finns även en börshandlad fond som innehåller aktier med hög aktieutdelning. Fonden kan handlas som en aktie på börsen som en ETF, den heter XACT Högutdelande

Några av de svenska bolagen som på samma sätt gett utdelning som kan ingår i utdelningsportfölj över många år är följande:

Atlas Copco, Assa Abloy, Wallenstam, Castellum, Duni, Hufvudstaden, Swedish Match, Fenix Outdoor, NIBE Industrier, SWECO B, AstraZeneca, Beijer Ref B, BTS Group B, Fast Partner, Vitec, Alfa Laval, Beijer Alma B, Skanska, H&M, ÅF B

Delar av innehållet på Feminvests hemsida skall tolkas som marknadsföring och inte rådgivning. Artiklar är i viss mån finansierad av bolag. Detta inlägg avser ett sådant samarbete. Inget investeringsbeslut bör fattas utan en klar förståelse av de risker som är inblandade. Att investera kommer med risker som i kan leda till förlust av delar eller hela insättningen. Sträva därför efter att vara en medveten investerare!

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!