Följ pengarna in i energikrisen

I efterdyningarna av kriser eller marknadsförändringar hittar opportunisten alltid en möjlig chans till avkastning. Vinster i välfärden tordes sitta någorlunda tryggt med den information vi nu har av valresultatet, därmed drog den privatägda skolkoncernen (ACAD) iväg. I början av krigets utbrott var det försvarsaktien (SAAB B) som på en sur börs var den klarast lysande stjärnan på investerarnas börshimmel. När länders BNP i högre utsträckning allokeras till försvarsmateriel lär bolaget tjäna sig en hacka både nationellt och internationellt. Vad kan du ta med dig som investerare? När oron breder ut sig gäller det att förflytta ditt fokus från problemet till där lösningarna finns. Så vilka investeringsmöjligheter finns det i den globala energikris vi nu befinner oss i?

Oavsett det svenska politiska styret framåt finns det några globala investeringstrender som ska lösa en av de största energikriserna vi haft i modern tid. Omställning för att lämna fossila bränslen åt historieböckerna har accepterats av nästintill alla, till och med oljebolaget Lundin Petroleum, därefter Lundin Energy eller numera (ORRON) byter namn och sätter upp ambitiösa hållbarhetsmål som faktiskt kannibaliserar på tidigare affärsmodell. 

Initiativ som IRA (Inflation Reduction Act) i USA fokuserar bland annat på att skynda på omställningen av sol-och vindenergi. I Nordamerika har aktier som (FSLR) First Solar och (ENPH) gått starkt i år och handlas till höga multiplar, investmentbolaget Brookfield Renewable (BEPC) är en kandidat likaså. 

Motsvarande initiativ finns i Europa (där samtliga svenska politiska partier ställt sig bakom initiativet), där EUs energiministrar återigen möts i veckan för att säkerställa europeiskt oberoende av rysk gas. Det kommer att skapa utrymme för bolag som bidrar till hållbara investeringar inom sol, vind och biomassa att ge god avkastning under kommande år. Danska Vestas Wind Systems (VWS) och Örsted (ORSTED) är etablerade verksamheter med Europa som marknad, den senare med en lite snabbare tillväxttakt. Leverantörer inom el såsom Schneider Electric (SUp) kan även de gynnas.

Då energiomställningen forceras framåt kommer enormt mycket mer kapital investeras i energiförsörjningen. En tydlig trend där hållbar energi subventioneras samt politiska prioriteringar omdirigeras mot ännu mer aggressiva målsättningar. Branschen är dessvärre snårig och det finns många bolag med bra idéer som jag önskar kommit längre när det kommer till både storlek och lönsamhet. Det finns även några mindre bolag att hålla koll på framåt. Jag vill understryka värdet av att utvärdera varje bolag individuellt och diversifiera en potentiell hållbar energiportfölj.

Mindre bubblare på den svenska börsen att hålla ögonen på i spåren av energikrisen.

ARISE (ARISE)

Den större delen av ARISE verksamhet återfinns inom vindkraft, där bolaget arbetar med prospektering, tillstånd, förvaltning och drift. Elen produceras via egna – samt samägda vindkraftparker. Bolaget har en påbörjat en lönsamhetsresa, med ett positivt resultat det första halvåret i år, i jämförelse med föregående år.

OX2 (OX2)

På First North Premier hittar du OX2 som utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Deras fokus ligger på utveckling av land- och havsbaserad vindkraft, solkraft, nätanslutningar, energilagring. En aktie som haft ett bra år och som du återfinner i många fondportföljer.

Scandinavian Biogas Fuels International (BIOGAS)

Det First North listade bolaget är en producent och distributör av biogas och biogödsel. Deras bränsle används huvudsakligen inom tyngre fordon, men även inom sjötransport och industri. Bolaget har tagit större investeringar för att förbättra verksamheten samt märker av de högre kostnaderna men kvarstår med tidigare prognoser om ett EBITDA-marginalmål på 30 procent i 2024. Det återstår att se..

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!