Fler kvinnor vill investera i onoterat

Att investera i onoterade bolag har sedan 90-talet lockat till sig mycket kapital och primärt genom investeringar från manliga investerare. Det ser vi bland annat genom de börsnoteringar som resulterat i större förmögenheter till de som investerat eller skalat bolagen, vilket till största delen varit män. Nu när tillväxtbolagens värderingar kommit ner något öppnas goda möjligheter för den investerare som letar efter att diversifiera sin portfölj utanför börsen. Läs mer om Feminvests äffärsängelnätverk här

Trots att rapport efter rapport presenterar hur jämställdheten stagnerat i både styrelserum, ledningsgrupper och kring kapitalanskaffning, visar samtidigt statistik från Feminvest på ett ökat intresse att investera i onoterade bolag. Idag finns en större medvetenhet bland kvinnor kring hur man strategiskt bygger ett kapital som ger fler valmöjligheter. Genom att höja riskkompetensen och tillgängliggöra kunskap, dealflow och nätverk vill nu allt fler placera delar av sitt kapital i bolags tidiga skeden. För dessa kvinnor är möjligheten till en mycket god avkastning ett av de främsta skälen till den här typen av investeringar, i kombination med insikten kring de affärsmässiga vinsterna med jämställdhet. Kvinnliga investerare tenderar dessutom att aktivt investera i kvinnliga entreprenörer. Effekten blir att fler investeringar görs i kvinnligt ägda och ledda bolag samt till att fler unga kvinnor väljer att bli investerare. Detta skapar ett ökat värde för ägarna i form av en större diversifiering på ägarsidan som kan bidra med nya perspektiv.

En förändring vi kan konstatera är att kvinnor gått från att starta och investera i bolag kring mode och livsstil men nu i större utsträckning bygger bolag och investerar i megatrender som till exempel femtech och healthtech, dit kapitalflödet ökat dramatiskt de senaste åren. Föga förvånande hittar man också kvinnors riskkapitalsatsningar i hållbara affärsmodeller med olika inriktning. 

Att tillhöra ett ängelnätverk ger många fördelar. Detta är ett ypperligt tillfälle att gemensamt djupdyka i, analysera och diskutera olika affärsidéers framtida marknadspotential. Det öppnar också upp för möjlighet till saminvesteringar, vilket möjliggör fler mindre investeringar tillsammans med andra investerare. Kunskap, erfarenhet och en bredare förståelse för investeringar i ett tidigt skede resulterar i att fler kvinnor tar sina första investeringsbeslut i onoterade bolag. 

 

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!