Fearless & Sustainable: Feminvestrapporten 2021

Fearless & Sustainable: Feminvestrapporten 2021 släpps i år i samarbete med SEB. Detta för att vi tillsammans med SEB vill lyfta mer HUR kvinnor investerar, istället för varför de inte gör det. Jag tror att vi påverkas mycket mer än vi tror, av de ständigt återkommande rubrikerna i tidningen om att kvinnliga entreprenörer inte får riskkapital, att tjejer inte startar företag i så stor utsträckning, inte investerar eller har självförtroende när det kommer till ekonomi.

Läs och ladda ned rapporten här: Feminvest rapporten 2021

För att många kvinnor i det kan uppleva en samhörighet i att inte känna sig trygga med sin ekonomi och acceptera att det är så, och därmed inte börja utforska egenföretagande eller investeringar som ett alternativ. Så tänker tjejer om sina investeringar idag. Eller kanske till och med hur vill de investera? Det är två viktiga tankar för oss på Feminvest, för vi behöver sluta fokusera på vad tjejer inte gör och fokusera på deras ambitioner.

Ett citat från Margaret Tatchers pappa som ger perspektiv på det som jag säger.
”Akta dig för dina tankar, de blir till ord. Akta dig för dina ord, de blir till handlingar. Akta dig för dina handlingar, de blir till vanor. Akta dig för dina vanor, de blir till karaktär. Akta dig för din karaktär, den blir ditt öde.”

Det sker samtidigt idag mycket positivt där fler kvinnor tar för sig ekonomiskt. Absolut, det är även viktigt att belysa och ge en nutidsanalys av hur skillnaderna ser ut. Men när tanken tänkts och orden uttalats är ett förändrat ekonomiskt beteende nästa steg – hur kommer vi dit? För det resulterar med tiden i nya vanor och resultatet, som i sin tur leder till ett förändrat livsöde. För många av oss kvinnor.

För oavsett vad vi funderar på att göra på ett nytt sätt, så finns det ett visst motstånd. Det är lättare att börja göra nya saker som ger ett snabbt positivt resultat. Investeringar och ett förändrat beteende runt ekonomi tar längre tid, inte bara för att det positiva resultatet finns något längre bort. Det finns även en risk förknippat med att börja och dessutom om vi tittar på oss kvinnor så pratar vi sällan smed varandra om våra investeringar.

Addera sedan ett lager av ständig påminnelse i media om att kvinnor inte sparar, inte startar företag eller inte har en ekonomisk frihet . Det riskerar dessvärre att förstärka känslan om bristande kunskap eller självförtroende och bidrar inte till någon positiv förändring.

Det är en av mina drivkrafter, som ligger bakom initiativet Wednesday pitch där kvinnliga entreprenörer får pitcha sina tillväxtbolag, samt bakom rapporten om hur kvinnor investerar som vi släpper på måndag. Att få lyssna till föredömen, få mer kunskap och att få höra andra kvinnor dela sina ambitioner tror jag bidrar till en förändring. Jag hoppas att den verksamhet jag driver får fortsätta att bidra till ett större ekonomiskt självförtroende, en dialog, skapa ett djävlar anamma eller en källa till inspiration för kvinnor som påbörjar eller fortsätter på sin ekonomiska förändringsresa. Det finns en risk att andras fördomar om din ekonomi annars blir din verklighet.

Feminvestrapporten släpps i samarbeta med SEB.

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!