Julia Granat: EU:s hållbarhetsregleringar förändrar synen på hållbara investeringar

Julia Granat om hållbara investeringar

Att investera i hållbara bolag har de senaste åren gått från att vara en trendig strategi hos svenska investerare, till något många numera ser som ett måste i portföljen. Risk och avkastning har alltid varit de viktigaste faktorerna för att bygga en stabil aktieportfölj och i årtionden har investeringar i fossila bränslen, tobaksindustrin och vapenindustrin setts som självklara val. Årsredovisningen har innehållit alla ledtrådar för den ekonomiska utvecklingen och man har noga följt de ekonomiska framstegen.

Men något förändrades. Först kom statistik på att många investerare är beredda att avstå avkastning och även acceptera en högre risk till förmån för att bolag ska kunna arbeta mer hållbart (Lewis och Mackenzie, 2000). Långsiktiga hållbarhetsmål verkar således vara viktigare än kortsiktig avkastning för många investerare och trenden var stark. Nu verkar dock ytterligare ett skifte skett. Ett skifte där nästan alla insett att om inte företagen ställer om, så har de ingen chans.

I takt med både regleringar och efterfrågan har det blivit fler krav på företag att även redovisa sina hållbarhetsresultat. Från och med 1 januari 2024, med rapportering 2025, måste stora företag med fler än 500 anställda efterfölja kraven i CSRD. Från och med 1 januari 2025, med rapportering 2026, måste stora företag med mer än 250 anställda efterfölja kraven i CSRD. (EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering – Corporate Sustainability Reporting Directive.)

Det finns många anledningar till att investera i hållbara bolag.

För det första är hållbara investeringar en respons på de växande globala utmaningarna som klimatförändringar och sociala ojämlikheter. Genom att investera i företag som aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan och främja social rättvisa kan investerare spela en roll i att stödja en mer hållbar och rättvis värld.

För det andra visar forskning att hållbara investeringar kan vara lika lönsamma, om inte mer lönsamma, än konventionella investeringar på lång sikt. Några investerare är fortfarande skeptiska till hållbara investeringar och tror att de kommer att få avkall på avkastning för att stödja hållbarhet. Men studier visar att företag med starka hållbarhetspraktiker har potential att överträffa sina konkurrenter ekonomiskt. Genom att fokusera på miljömässiga, sociala och styrningsaspekter (ESG) kan investerare identifiera företag som är i fas för långsiktig tillväxt och stabilitet.

För det tredje påverkar hållbara investeringar företagens långsiktiga lönsamhet genom att minska risken för negativa händelser. Företag som inte tar ansvar för sina miljömässiga och sociala effekter löper större risk för juridiska påföljder, negativ publicitet och förlust av kunder och affärsmöjligheter. Genom att investera i företag som integrerar hållbarhetsprinciper i sina verksamheter kan investerare minimera risken för negativa överraskningar och skapa en mer stabil och hållbar portfölj.

För det fjärde är det ökande medvetandet om hållbarhet och efterfrågan från investerare och konsumenter en drivkraft för företag att anpassa sig till hållbara affärsmodeller. Företag som visar engagemang för hållbarhet kan dra nytta av ökad marknadstillväxt, förbättrat varumärkesvärde och lojalitet från kunder och investerare. Genom att investera i dessa företag kan investerare vara med och driva en övergång mot en mer hållbar och ansvarsfull affärspraxis.

Sammanfattningsvis kan man säga att det gått varvet runt; hållbara bolag har gått starkt i statistiken, vilket gjort att investerare nu ställer ännu högre hållbarhetskrav, vilket lett till hårdare regleringar. Slutligen kan man säga att den hållbara utvecklingen är här att stanna en gång för alla, och de företag som inte utvecklas i rätt riktning kommer att få svårt att överleva.

Kontakta Julia

LinkedIn

Facebook

Instagram

Mail: juliagranat@live.co.uk

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!