Aktieindex – en trend världen över

Ett mått för att följa den ekonomiska utvecklingen i olika regioner eller länder, kan mätas via dess aktieindex. Då ett index väger samman utvecklingen i flera olika aktier, kan det sedan därefter användas som ett jämförelsetal mellan börslistor och länder. Index används även ofta för att tradea i.
Den svenska börsen i sin helhet har haft en god utveckling över många år, likaså den amerikanska men hur har det gått för UK företagen under brexitförhandlingarna eller hur bra går den franska börsen egentligen?  Den historiska avkastningen på den svenska börsens utveckling kan du dessvärre inte ta för givet in i framtiden men inte heller globalt. Bara om du tittar på våra nordiska börsindex så skiljer sig tillväxten åt. Det som genererar en uppgång på börsen är bolag som genererar vinst och det talar för att vi kommer se en tillväxt framåt över tid, speciellt när räntan är låg och mer kapital investeras på börsen. Visste du att Sverige ofta beskrivs som ett föregångsland när det kommer till antal bolag som noteras och för att vi har en marknad där många investerare är aktiva.
Vet du hur ett index fungerar och känner du till de allra vanligaste?  Nedan kan du läsa lite kuriosa om olika typer av index:

  • Startdagen för ett index har ofta värdet 100 och indexet visar sedan den procentuella utvecklingen från den dagen. Det innebär att när indexet står i 150 har det alltså stigit 50 procent sedan start.
  • De flesta index är marknadsviktade. 
  • PI och GI är ett par olika förkortningar som beskriver om indexet är ett prisindex eller ett avkastningsindex. Ett avkastningsindex mäter hur aktiekurserna utvecklas och inkluderar alla aktieutdelningar som företagen gör. Man kan säga att ett avkastningsindex därmed ger en tydligare bild av den totala avkastningen. 
  • ”Blue chip”-bolag är välkända bolag i väletablerade index skulle man kunna säga. För att klassas som ett blur chip ska bolaget vara väletablerat, ekonomiskt stabilt och historiskt säkert.
  • Big Mac indexet existerar på riktigt. Indexet indikerar om ett lands valuta är över- eller undervärderad i förhållande till den amerikanska dollarn. Indexet jämför priset på hamburgaren Big Mac världen över och räknar sedan om priserna i de aktuella valutakurserna till dollar för att då se om priset på den amerikanska och den utländska burgaren (växlat till dollar) skiljer sig åt. Skiljer sig priset åt efter växlingen är valutan med andra ord felprisat i förhållande till dollarn. Just Big Mac används av den anledningen att denna produceras inhemskt och Big Mac är densamma världen över, vilket ger ett så rättvist värde som möjligt. 
  • Morgan Stanley Capital International MSCI World Index – förmodligen det mest välkända indexet globalt. Ett världsindex som visar den sammanslagna utvecklingen av världens börser. I indexet ingår dessa 24 länder; Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike.
  • Volatilitetsindex (VIX) Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX)Det här är ett index som använts en hel del under det senaste årets osäkra börs. Det kallas även för skräckindex och visar de förväntade svängningarna på marknaden, uppåt eller nedåt. Indexet utgår från amerikanska S&P 500-indexoptioner.

Indexen är många och en del följer hela börsen medan andra följer en gruppering av exempelvis större bolag eller tillväxtbolag. Att följa de större marknadsindexen kan vara intressant för dig som investerare som vill jämföra bolag och marknader mot varandra. Viktigt när du investerar utomlands är att utöver bolagsrisken även förstå andra risker så som valutarisken, makropolitik samt att det ofta blir dyrare med avgifterna för köp i marknader längre bort.
Här delar jag några av den vanligaste indexen som följer börserna globalt:
UK FTSE Förhandlingarna om villkor för utträdet ur EU, till exempel om ekonomiska åtaganden, startade den 19 juni år 2017. Ett sätt att få en överblick över hur det gått för de brittiska bolagen sedan dess är att titta på FTSE 100 eller “footsie” som den har som smeknam. Indexet är likt många andra index uppbygd så att det totala marknadsvärdet för de utestående aktierna är multiplicerat med priset på aktien. Det här indexet revideras flera gånger varje år, i mars, juni, september och december tas eventuella nya bolag in på listan. 
TYSKLAND I Tyskland hittar du DAX – även känt som Deutscher Aktien Index – är ett aktieindex som representerar 30 av de största och mest likvida tyska företagen som handlar på Frankfurtbörsen. Priserna som används för att beräkna DAX-indexet kommer genom Xetra, ett elektroniskt handelssystem. En free-float-metodik används för att beräkna indexviktningen tillsammans med ett mått på den genomsnittliga handelsvolymen. DAX skapades 1988 med ett basindexvärde på 1000. DAX-medlemsföretag representerar ungefär 75% av det sammanlagda börsvärdet som handlas på Frankfurtbörsen.
USA I USA kan du följa ett par olika index kopplat till de två stora börserna S&P500 och Wall Street. DOW JONES Industrial Average eller DIJA som väger samman utvecklingen för 30 av de mest omsatta aktierna på New York-börsen. Visar utvecklingen för 30 noterade bolag på Nasdaq och New York Stock Exchange. Indexet består till cirka två tredjedelar av bolag inom industrisektorn och konsumtionsvaror. Standard & Poor 500 S&P 500 Visar utvecklingen för 500 ledande amerikanska bolag noterade på de två största börserna i New York, Nasdaq och New York Stock Exchange.
SVERIGE OMX Stockholm 30, (OMXS30) följer de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. OMXS30 mäter kursutvecklingen, med basdatum den 30 september 1986, med värde 125. Sammansättning av index revideras de första handelsdagarna i januari och juli varje år, baserat på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före varje halvårsskifte.
DANMARK OMX Copenhagen 25 (OMXC25), tidigare KFX och OMXC20) är det högsta börsindex för Köpenhamnsbörsen, som är en del av Nasdaq Nordic. Innan den ersattes (per december 2017) var känd som OMX Copenhagen 20 index. Det är ett marknadsviktat index som består av de 25 mest omsatta aktieklasserna
NORGE OSEBX Oslo Oslo Børs ASA grundades 1819 och erbjuder de enda reglerade marknaderna för värdepappershandel i Norge idag.De 25 mest omsatta aktierna på Oslo Börs finns med i OSEBX.
FINLAND OMX Helsinki PI OMX Helsinki 25 OMXH25 Visar utvecklingen för de 25 mest omsatta aktierna på Helsingforsbörsen.
JAPAN Nikkei eller Nikkei 225 日経平均株価?, Nikkei Heikinkabuka, även Nikkei225 ) är ett aktieindex för Tokyobörsen. Indexet har använts sedan 1950 och är det som vanligtvis används i Sverige.
HONG KONG Hang Seng Index (HSI) började användas den 24 november 1969. Idag omfattar indexet en majoritet av Hong Kong börsen. Det finns flera krav  för att få bli en del av indexet. Företaget måste tillhöra de 90% största bolagen i form av marknadsvärde, en hög handelsvolym och bolaget ska ha varit listat på Hang Seng i två år.
Andra index att ha koll på:
Total Competitiveness Weights Index (TCW) Visar hur kronans värde förändras mot andra valutor. TCW-index består av en korg av valutor. Stiger index innebär det att den svenska kronan försvagas. En svag krona kan dock gynna svenska företag då det blir billigare för utländska företag att köpa svenska produkter.
Konsumentprisindex (KPI) Det här måttet används för att mäta inflationen, det vill säga prisutvecklingen i ett land. KPI beräknas av Statistiska centralbyrån och framställs varje månad.

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!