10 tips från SEB som får dig att börja investera

Ibland kan man behöva några konkreta tips för att öka engagemanget för sitt sparande. Ta 10 minuter och fundera över hur tipsen kan hjälpa dig att nå nya nivåer för dina investeringar. 

 

FOND- & AKTIESPARANDE

  • Bestäm dig för hur aktiv du vill och kan vara

Om du inte har tid, möjlighet eller tillräckligt intresse av att engagera dig i dina investeringar kan en lösningsfond vara ett bra alternativ. Då investerar du helt enkelt i en fond, utifrån den risknivå du känner dig bekväm med, och låter förvaltaren sköta både allokeringen mellan tillgångsslag och värdepappersurvalet. Du kan dock fortfarande sprida risken enligt punkt 4. 
 

  • Skapa en krockkudde genom att investera i flera tillgångsslag

Vi befinner oss i en lågräntemiljö som kommer att fortsätta ännu en tid. Det innebär att många räntealternativ i dagsläget inte ger någon, eller till och med negativ avkastning. Precis som för aktiefonder finns dock räntefonder med olika risknivåer. Att investera i flera olika tillgångsslag är ett sätt att minska risken i din portfölj – när aktier går mindre bra kan exempelvis räntor gå bättre, och vice versa.
 

  • Satsa inte allt på ett kort

Hur bra en enskild aktie än kan verka, eller hur starkt en specifik bransch utvecklas, kan oförutsedda saker inträffa. På samma sätt som att olika tillgångsslag gynnas under olika perioder, följer bolag inom samma bransch generellt liknande mönster. Genom att investera i flera olika aktier eller aktiefonder, inom olika sektorer, skapar du en bättre riskspridning. Samma resonemang följer för olika geografier – när det är stökigt i Kina kanske USA tuffar på bättre, och tvärtom.
 

  • Sprid ut dina köptillfällen

Om du sprider ut dina köptillfällen, exempelvis genom månadssparande, minskar du risken för att du investerar på toppen av utvecklingskurvan. Du investerar då till olika kurser, får en mer genomsnittlig köpkurs och därmed en jämnare utveckling.
 

  • Din portfölj är inte statisk, utan kräver underhåll

I takt med att dina innehav utvecklas över tid kommer även fördelningen mellan dina innehav att skifta. Hade du från början investerat fem procent av ditt kapital i en specifik aktie, kan denna efter en tid av stark utveckling utgöra en betydligt större del av din portfölj än vad du känner dig bekväm med och då kan det vara dags att byta en del till något annat. Att sprida risken i din portfölj är alltså inte en engångshändelse, utan något som kräver löpande underhåll.

PENSION

  1. Börja spara till pensionen i tid. Det kan kännas svårt att spara till pension, något som kanske sker om först 40 år. Men ju tidigare du börjar pensionsspara desto billigare blir det. Om du börjar spara vid 20 års ålder kan det räcka med att du sparar några hundra kronor i månaden. Börjar du pensionsspara vid 50 års ålder kommer du att behöva spara ett högre belopp varje månad för att uppnå önskad nivå av pension. Vilket också kommer att slå hårdare på din privata ekonomi. 

 

  1. Säkerställ om det finns tjänstepension eller avtalspension via din anställning. Kolla med din närmaste chef eller HR avdelning. Saknar du tjänstepension/avtalspension så bör du försöka kompensera detta genom att höja upp ditt privata pensionssparande. 

 

  1. Spara minst 5 procent av din lön. En bra målsättning är att spara 5 procent av lönen före skatt under hela arbetslivet till ett privat pensionssparande, men om du börjat spara sent eller saknar tjänstepension i din anställning bör du sätta av mer. Hur mycket du ska spara beror på hur mycket du vill ha att leva på som pensionär.

 

  1. Anpassa risknivån efter hur länge du tänker spara. Har du lång tid kvar till pensionen så kan du ta högre risk i din placering, detta eftersom det är lång tid kvar tills kapitalet ska utbetalas. Självklart med hänsyn till din egen aktivitetsnivå, hur ofta du ser över ditt sparande och din egen riskvilja.

 

  1. Kompensera för deltidsarbete. Att arbeta deltid kan ha stor påverkan negativt på pensionen. Om du eller din respektive arbetar deltid, kompensera detta gemensamt med ett pensionssparande som dessutom styrs till enskild egendom i ett äktenskapsförord (om ni är gifta).  

Det viktigaste är ATT du sparar. Bestäm dig för en strategi för dina investeringar. Behöver du hjälp så kontakta din bank, boka en rådgivning så får du en bra start på ditt sparande. Och kom ihåg att du alltid är välkommen till SEB!


Elisabeth Törnered                                                                                                                               Elin Norlander

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!