Att äga ett sparande, investeringar, ett företag eller sitt boende öppnar för möjligheter – möjligheter
att flytta eller ta lån, att investera i sin fritid, framtid eller sina barn, likväl som att lämna en dålig
relation.

Idag äger män ungefär dubbelt så mycket som kvinnor i Sverige (Ownershift, 2021). Det är
nedslående siffor. Innebörden är att kvinnor och män i Sverige inte har samma möjlighet att påverka
hur vår landsbygd, våra skogar, liksom våran stadsbild, ser ut och utnyttjas. Det innebär också att
kvinnor har mindre möjlighet att påverka innovationer och utveckling.

För individen innebär det att kvinnor relativt män har en lägre grad av ekonomisk frihet – som öppnar för att göra de val en
önskar, allt ifrån att bestämma vart en vill bo, välja att omskola sig eller att skilja sig.
Att det ser ut på det här sättet har en mängd förklaringar. En del har med individuella val som vi gör
idag att göra.Men det är få val som inte påverkas av den miljö vi vuxit upp i och det samhälle som
omger oss.

Våran historia – där kvinnor på laglig basis inte haft samma rättigheter som män –
påverkar våra normer som påverkar vår världsbild och våra val. Det är särskilt tydligt i sammanhang
som har med ägande och investeringar att göra eftersom den finansiella sektorn tydligt präglas av en
manlig norm.

För att ändra på statistiken är det första steget att öka förståelsen. Vi behöver kunna ta in både det
faktum att vi har stora skillnader mellan könen i termer av ägande, vad detta beror på samt vad det
innebär – både för individen och för samhället i stort.

SEB:s arbete för financial equality eller ekonomisk jämlikhet har till stor del handlat om detta. Vi uppmärksammade under föregående år de
historiska skillnaderna mellan kvinnor och män: skillnader i arvsrätt, stigmatisering och lägre löner
som bidragit till större klyftor eftersom investeringar på både börsen och i fastigheter ökat i värde i
snabbare takt än exempelvis löner.

Även i år tog vi fram en faktabaserad kampanjfilm som beskriver dagens normer och beslut som påverkar kvinnor och mäns ägande.
Ett arbete som redan har påbörjats på SEB som också växer i betydelse är både hur vi banken arbetar
praktiskt med jämställdhetsfrågor internt, exempelvis i våra rekryterings och successions beslut, men
också hur vi arbetar med våra kundinteraktioner och produkter.

Här har vi lanserat interna verktyg och utbildningar men också produkter som den jämställdhet– och hälsoobligation som SEB stöttade Världsbanken i att ta fram i samband med internationella kvinnodagen.
Som arbetsgivare inom den finansiella sektorn, som både företagsbank och ekonomisk rådgivare har vi möjlighet att ta ansvar för vår samhällsutveckling.

 

Vi vill ta det ansvaret och där i ligger även ekonomisk jämställdhet.Läs mer om initiativet och statistiken på www.seb.se/equality

Länk till Ownershifts rapport
All reports from Ownershift

Emma Heikensten, strategisk analytiker SEB (Doctor in behavioral economics | Strategic Analyst at SEB | Research lead at Ownershift)

Här kan du läsa en annan gästkrönika från SEB-gänget, temat är pension!

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!