Läkemedelsindustrin och Biotech-bolagen står inför ett otroligt spännande skifte. Under våren har revolutionerande resultat presenterats. Dessa resultat visar på att fraktalkinsystemet spelar stor roll i cancertumörers utveckling. Det svenska Biotech/-läkemedelsbolaget Kancera AB är nu först i världen med att kliniskt utveckla småmolekylära läkemedel som faktiskt blockerar fraktalkinsystemet.

I veckans avsnitt av Feminvestpodden har vi med oss biokemisten, den professionella dykaren och vdn för Kancera, Thomas Olin. Olin disputerade i Marinbiologi innan han påbörjade sitt livslånga samarbete med olika läkare där han fann det gemensamma intresset kring hur muskulaturen i kroppen reagerade på trauman. Sammantaget har Olin 25 års erfarenhet av vetenskapligt och affärsmässigt ledarskap från biotechbolag och läkemedelsföretag. Olin var en av grundarna till iNovacia 2006 och Kancera 2010. Samma år tillträdde han även som vd för det sistnämnda. Här kan du lyssna in på hela avsnittet!

Läkemedel mot gynekologisk cancer på frammarsch 

Kancera AB utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Nu har forskningsgruppen på Kancera utvecklat en ny klass av läkemedel som verkar genom ett nyupptäckt styrsystem (fraktalkinsystemet) för immunceller och cancerceller. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och genomför just nu en företrädesemission som löper under perioden 5–19 maj 2021. 

Varför en företrädesemission? 
Det primära fokuset för Kanceras cancerforskning är kopplat till fraktalkinsystemet som forskningen också grundar sig på. Gynekologisk cancer som i dagsläget är otroligt eftersatt kommer att gynnas av Kanceras forskning. Över 100 000 kvinnor drabbas årligen av äggstockscancer och sjukdomen anses vara den mest allvarliga formen av gynekologisk cancer. Kanceras forskningsgrupp har sedan tidigare tagit fram läkemedelskandidaten KAND567, som bolaget redan nu riktar mot inflammatoriska sjukdomar i två fullt finansierade kliniska fas två-studier. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Nu är planen att pröva KAND567 i kombination med kemoterapi mot cancer.
Kemoterapibehandling känner du säkerligen till, denna behandling har en effektiv verkan på cancerns tidiga stadium. Detta genom att angripa och bryta ned cancercellernas DNA. Dock är efterfrågan på en behandlingsform som passar en mer utvecklad cancersjukdom stor då cancercellerna blir mer och mer effektiva på att reparera sitt DNA ju längre sjukdomen är gången, och därmed motverkar de effekten av kemoterapibehandlingen, som ska verka för att tumören krymper. 

Den 22 mars 2021 presenterade Kancera banbrytande forskningsresultat. Med Kanceras upptäckt kan man förhoppningsvis motverka denna typ av reparation på cancercellens DNA, vilket gör att skadorna på cancercellerna ökar, och förhoppningsvis dör. Målet är att kunna komplettera standardbehandlingarna som finns på marknaden idag, och återföra fler av sjukdomsfallen till ett stadium där kemoterapi fungerar igen. Detta genom en specifik blockad av fraktalkinreceptorn med Kanceras läkemedelskandidat KAND567. De nya prekliniska forskningsresultaten visar att effekten av KAND567 mot resistenta cancerceller är tydlig redan efter 72 timmar. 

“Genom att blockera fraktalkinsystemet kan vi få behandlingsresistenta cancerceller att åter svara på kemoterapi – ett framsteg som skulle kunna bidra till en förbättrad livskvalitet och ett förlängt liv.”
Fastslår Thomas Olin, VD för Kancera AB 
En uppstart av en ny klinisk studie och den planerade expansionen av verksamheten kräver mer kapital. Därav den pågående kapitalanskaffningen. Företrädesemissionen är om högst cirka 101,2 MSEK och omfattar högst 7 967 423 nya aktier. Teckningskursen i Företrädesemissionen ligger på 12,70 SEK per aktie. Här kan du läsa mer om bakgrunden och syftet till Kapitalanskaffningen.

Fraktalknireceptorn: Fraktalkin är en immunreglerande faktor som skickar signaler via en specifik receptor (mottagare) på ytan av celler som är involverade i immunologiska och inflammatoriska processer samt i cancercellers spridning och reparation.

 

Teamet, upptäckten och en ny klinisk studie

“Vårt mål är att normalisera livet för patienter med svåra sjukdomar. Kanceras upptäckter och resultat visar att vi är på rätt väg och kan vi bekräfta våra forskningsresultat i kommande kliniska studier, då ligger vägen öppen för starka kommersiella samarbeten och en accelererad produktutveckling ut till patient”.  Berättar Thomas Olin.
Forskningsgruppen bakom upptäckten har under fyra år forskat inom ett EU-finansierat konsortium som fått forskare världen över att tillsammans fokusera på hur den nyutvecklade cancerbehandlingen kan kombineras med standardbehandlingar för att tillsammans skapa en synergisk effekt mot cancer. Det vill säga ett resultat som överträffar dessa olika behandlingars enskilda verkan. Vilket var exakt den upptäckten som gjordes när KAND567 kombinerades med Kemoterapi och slog ut behandlingsresistensen hos cancerceller.
Forskningsgruppen leds av Nina Gustafsson vid SciLifeLab och Karolinska Institutet där Kanceras två doktorander ingår. 
”Samarbetet med Kancera har givit en unik möjlighet att omsätta forskningsresultat till ett angeläget läkemedelsprojekt inom området kvinnors cancersjukdomar“. Säger Nina Gustafsson, filosofie doktor och forskningsledare vid Karolinska Institutet

Fortsättning följer..

Nästa steg är att ta KAND567 till en klinisk fas I/II studie, förhoppningsvis redan under 2022. Detta i syftet att dokumentera läkemedelskandidatens egenskaper, samt kartlägga hur kandidaten bör doseras till människor för att uppnå önskad effekt mot cancer.  
Vidare har man även en pågående COVID-19 studie igång med KAND567. Studien omfattas av 40 patienter inskrivna på sjukhus för nedsatt andningsfunktion. Man hoppas att se resultat på om KAND567 har potential att motverka
i samband med andra lungpåverkande virus som RS-virus och influensa.
Fortsättningsvis planerar Kancera även för en start av en hjärtattackstudie med KAND567 under 2021. Här kan du läsa mer om de olika studierna.
“Resultaten stödjer att Kanceras KAND567 har stark potential att bli ett angeläget tillskott i behandlingen av dessa sjukdomar och därmed ge en grund för kommersiell framgång för Kancera.” Avslutar vdn Thomas Olin.
 

Artikeln är skriven i samarbete med Kancera AB

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!