Personuppgiftspolicy

Data & Integritet

Genom att bli medlem hos Feminvest har du också godkänt vår hantering av dina personuppgiter. Vi delar aldrig information kring enskila individer. Vi behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna administrera och uppfylla vårt avtal med dig. För detta behandlar vi uppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer och födelsedatum samt betalningsuppgifter. The Future Is Female AB (Feminvest) behandlar uppgifterna så länge du är medlem.

Läs mer om hur vi hanterar dessa här: https://feminvest.se/personuppgiftspolicy/

Till vem riktar sig denna personuppgiftspolicy?

I denna personuppgiftspolicy har vi samlat information om hur bolag inom Feminvest-gruppen behandlar personuppgifter som avser kunder och före detta kunder, kontaktpersoner hos kundföretag, deltagare och medverkande vid event och utbildningar, prospekt samt användare av sajter och appar.

I “Feminvest-gruppen” ingår Feminvest holding, The Future is Female och Feminvestors AB. Vart och ett av dessa bolag är personuppgiftsansvariga för sina respektive kunder, användare och prospekt.

Kontaktinformation till oss, vårt dataskyddsteam och dataskyddsombud hittar du under kontakta oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål.

  • För att tillhandahålla prenumerationer och andra produkter och tjänster som du har beställt, anordna konferenser, event, nätverk och utbildningar som du är anmäld till och för att skicka nyhetsbrev som du prenumererar på. Detta innefattar även genomförande av betalningar, att skicka fakturor, att vid behov verifiera din identitet och att kommunicera med dig om villkor, uppdateringar och liknande samt skapande och tillhandahållande av användarkonto m.m. Några av våra tjänster innebär att du får tillgång till en mer personlig upplevelse som kan baseras på dina aktiviteter på våra sajter m.m.
  • Kundsupport. Vänligen notera att telefonsamtal kan komma att spelas in.
  • Kund- och marknadsundersökningar.
  • Administration av tävlingar och omröstningar som du deltar i.
  • Analys och produktförbättring/utveckling.
    Direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål. Vänligen notera att telefonsamtal kan komma att spelas in. Om du har begärt att bli spärrad från direktmarknadsföring eller telemarketing sparar vi relevant kontaktuppgift i ett spärrfilter.
  • Visa och mäta annonser samt anpassa annonser och innehåll på våra plattformar.
  • Målgruppsbaserad annonsering på andra plattformar.
  • Säkerhet, tvister och verkställande av avtal samt regelefterlevnad.

När du surfar på våra webbsidor använder vi oss av cookies och liknande tekniker. Läs mer om detta under rubriken “Cookies och liknande spårningstekniker” samt i vår cookiepolicy. Läs gärna mer om ändamålen under rubriken “Hur vi använder personuppgifter”.

Gemensam behandling inom koncernen

Bolagen i Feminvest-gruppen kan i vissa fall dela data med varandra för marknadsföringsändamål. Bolagen har ett gemensamt ansvar för denna behandling.

Kort om dina rättigheter och kontakt.

Du har flera rättigheter under GDPR. Du har bland annat rätt att få en kopia på dina personuppgifter och, ibland, att få dina uppgifter raderade. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål. Om du har gett ditt samtycke för viss behandling har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du tillvaratar dina rättigheter under rubriken “Dina individuella rättigheter”.

Kontaktinformation till oss, vårt dataskyddsteam och dataskyddsombud hittar du under Kontakta oss.

Övrigt

Redaktionellt innehåll (t.ex. artiklar, bilder och tv-inslag) och behandling av personuppgifter som utförs i redaktionellt syfte omfattas inte av denna policy. För frågor om det redaktionella innehållet – kontakta ansvarig utgivare.
Vänligen notera att det kan finnas kompletterande personuppgiftspolicys som gäller för vissa av de tjänster som vi erbjuder.

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!