De gröna teknikbolagen, vilken position kan de ta framåt?

De gröna teknikbolagen, vilken position kan de ta framåt?

Vilken position kan de gröna teknikbolagen ta framåt? Kraven på hållbar omställning ökar politiskt samt från näringslivet när länderna vill uppnå klimatneutralitet till 2050 – hur kan de gröna teknikbolagen växa? År 2020 översteg den globala marknadsvolymen för...
Mindre utsläpp. Större möjligheter.

Mindre utsläpp. Större möjligheter.

Utsläppshandel – Hur kan vi tjäna på det?  Enligt WWF så kommer den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar hela tre...
I skuggan av Tesla

I skuggan av Tesla

Texten är skriven i samarbete med Vontobel Världen står inför ett omfattande förändringsarbete när det kommer till att ställa om hållbart. Transportindustrin har i och med detta hamnat i fokus där Tesla har varit en ledstjärna på många sätt. När det kommer till...
Specialisten förklarar det nya regelverket för hållbara fonder!

Specialisten förklarar det nya regelverket för hållbara fonder!

Hållbarhet är utan tvekan en av de starkaste förändringskrafterna i samhället idag, vilket syns hos lagstiftare, näringsliv, konsumenter och investerare.   Dessutom behöver betydligt mycket mer kapital allokeras till hållbara lösningar för att vi ska uppnå...
Hållbara bubblare på den svenska börsen

Hållbara bubblare på den svenska börsen

Hållbarhet var för bara några år sedan en premiumprodukt som du som investerare fick betala extra för. Idag är det i betydligt högre utsträckning ett risktagande förenat med att inte investera hållbart. Varför beskrivs det då som en risk för dig som investerare att...
Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!