Under våren har vi ett roligt samarbete med SEB, där vi har fått möjligheten att pick their brain på ett ämne som ligger oss nära hjärtat. Nämligen: Ekonomisk jämställdhet.
Vi har ställt frågor som Vad ekonomisk jämställdhet betyder, och vilka förändringar krävs för att nå ekonomisk jämställdhet, till ett gäng medarbetare på SEB. Senast kunde ni läsa om Babylonia Cimen, Privatrådgivare, Entreprenör som berättar om hennes bild av ekonomisk jämställdhet, och hur hon i sin roll kan påverka och uppnå det.. (se här) Idag däremot har vi Pernilla Johnsson som är ansvarig för partnersamarbeten inom hållbart entreprenörskap på SEB.


”För att nå ekonomisk jämställdhet behöver vi börja i ung ålder. Alla unga ska få samma tillgång till kunskap inom privatekonomi, juridik och entreprenörskap. Det är avgörande för att en förändring ska ske.”

 

Vilka förändringar tycker du är viktigast för att nå ekonomisk jämställdhet?

– Det första handlar om skolan. Ämnet om ekonomisk jämställdhet behöver komma in tidigt. Som ett eget ämne som kan ge både framtidstro och verktyg för hur en hållbar ekonomi kan skapas. Sedan kommer vikten av balans och struktur i företag. Ung företagsamhet, UF, visar att när unga bygger bolag är det 50/50 vad gäller könsfördelning hos VD. Hur kan vi bibehålla strukturen att den som är bäst lämpad blir VD? Varför tappar vi jämställdheten längs vägen? På samma tema fortsätter Pernilla beskriva valet av utbildning. Att få fler unga att se möjligheter, och lyfta fram förebilder för att slå sönder myter och missuppfattningar som hindrar unga att välja en utbildning de är intresserade av.
– Nästa stora skifte vad gäller ekonomi sker när vi blir föräldrar. Vikten av att båda föräldrarna är hemma med sina barn måste uppmuntras. Kanske är förändringen som behöver ske att arbetsgivarna skapar bättre förutsättningar för att vara föräldralediga. Att barnet får vara med båda sina föräldrar är viktigt och där bägge föräldrarna får möjlighet att vara både en bra förälder och också en person med en karriär. Jag tror också att våra ”samhällsvärderingar” vad gäller hur vi ser på föräldraskap. Att hämta tidigt på förskolan, att ha ett fint och piffigt hus etc. behöver ändras. Att ta hjälp, när behov finns, för att få ihop vardagen behöver ses som en naturlig del av våra liv.

I det stora perspektivet, vad tror du är de viktigaste parametrarna för att bidra till en mer jämställd ekonom

– En viktig parameter för att nå en mer jämställd ekonomi är att vara jämställd i sin relation, det är givetvis individuellt men kan till exempel vara att dela på föräldraledighet. Vi behöver också jobba mycket med våra ”unconscious bias”, våra omedvetna fördomar, för att få till den samhällsförändring vi vill ska ske. Vi behöver verktyg för att välja mer ”rättvist” och inte bara det vi känner till i alla lägen. Vidare understryker Pernilla vilken av förebilder – starka personer, särskilt unga entreprenörer, som tror på sina idéer och startar bolag som bidrar till ett hållbart samhälle, och till den omställning som behöver ske.
– Här är även ägandet en viktig parameter. Vi har en väldig sned fördelning av ägande i Sverige, och vi måste börja se ägandet som en viktig maktfaktor i samhället och på riktigt prata om dessa frågor på alla nivåer.

Vad tror du är de största fällorna att inte uppnå ekonomisk jämställdhet?

– Den största fällan att inte uppnå ekonomisk jämställdhet är förlorad innovationskraft och samhällsutveckling. Vi kommer inte att nyttja de resurser vi har, våra barn kommer inte att se de möjligheter som finns och kraften i innovation och nyskapande kommer att minska. Alla olika perspektiv behövs för att bygga bolag och ställa om till en mer hållbar värld. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Detta borde vara en självklarhet tycker jag. Andra delar här är fördelning av såväl riskkapital, styrelseplatser som det redan diskuterade ägandet. Vi på SEB stöttar olika initiativ såsom Styrelselistan, Time To raise och Ownershift.

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!