När grundarna till några framgångsrika baltiska skogsinvesteringsprojekt träffades i början av 2018, beslutade de att gå samman för att göra det enkelt för fler att investera i skog. Välförvaltad skog innebär stabil tillväxt och riskspridning för investeraren samtidigt som den förnybara skogsråvaran bidrar till klimatnytta.

Feminvest möter Skogsfond Baltikums vd Carl Olén och frågar om ambitionerna framåt.

Du har länge jobbat med skogsinvesteringar i Baltikum, vilken typ av investering är det ni erbjuder?


Vi vill göra det möjligt för fler att gå samman och investera i skog. Därför skapade vi Skogsfond Baltikum. Skogsinvestering innebär förutsägbar tillväxt okorrelerat till börsen kombinerat med klimatnytta. Med ett erfaret och kunnigt

skogsförvaltningsteam investerar vi i Östersjöområdets mest prisvärda skogar med en placeringshorisont på 8 år. Vi tillvaratar den värdefulla tillväxten av förnybar skogsråvara och kommer med den kunna ersätta fossilbaserade produkter. Det innebär att ju mer som investeras i Skogsfond Baltikum, ju mer kan vi bidra till en snabbare omställning till förnybart. Vi erbjuder alltså en klimatsmart investeringslösning med förutsägbar tillväxt från skogen.

Du säger att skoginvesteringar är klimatnyttigt, på vilket sätt?


Hållbart skogsbruk där tillväxten är god och avverkningar sker regelbundet är upp till fyra gånger så effektivt när det gäller att minska koldioxid i atmosfären jämfört med skog som inte avverkas.

Ju mer vi kan öka skogens tillväxt, ju mer koldioxid binds in till förnybar skogsråvara, och desto mer fossilbaserade produkter kan ersättas med våra produkter sågtimmer, massaved och bioenergi från skogen. Lönsamt skogsbruk går därmed hand i hand med omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Varför ska en investerare utvärdera skogen i Baltikum när svensk skog finns närmare till hands?


Baltisk skog har bättre avkastningspotential eftersom man kan få upp till fem gånger mer skogsmark och tillväxt för pengarna. Dessutom är riskerna för granbarkborrar, brand och stormskador lägre. Vill du ha god avkastning till låg risk på din skogsinvestering bör du välja Baltikum.

Vilka risker ser ni som de mest överhängande och hur bemöter ni dessa?


För att uppnå god avkastning är det avgörande att förvärva bra och prisvärd skog och utveckla den på rätt sätt. För att lyckas är det avgörande att jobba med rätt människor lokalt. Därför har vi formerat ett erfaret och starkt förvaltningsteam med människor från avslutade framgångsrika investeringsprojekt.

Hur har det gått med de tidigare investeringarna ni gjort?
Här de tre största investeringsprojekten som vårt förvaltningsteam ansvarat för tidigare:

Harvard Endowment Fund 1 (Myrtillus): 2001-2008 förvärvades 24 000 hektar mark som sedan utvecklades och såldes till Bergvik.

Harvard Edowment Fund 2 (Empetrum): 2009-2017 förvärvades 17 000 hektar mark som sedan utvecklades och såldes till Gullspång Invest.

Latvian Forest Company: 2010-2018 förvärvades 10 000 hektar mark som sedan utvecklades och såldes till SCA. 

Samtliga investeringsprojekt har inneburit god avkastning till investerarna. Målavkastningen för Skogsfond Baltikum är 7-9 % i genomsnittligt netto per år bygger på våra samlade erfarenheter och försiktiga antaganden om framtiden.

Kan du berätta lite mer om teamet?


Vi har människor på plats i Stockholm och Baltikum med kompetenser för att kunna genomföra allt från en börsintroduktion till att diskutera skogsköp med lokala markägare som vill sälja skog. Människorna som tidigare arbetade för två Harvardfonder och Latvian Forest Company är nu dedikerade Skogsfond Baltikums lokala förvaltningsteam i Lettland.

Om du vill lära dig mer om skog som investeringsalternativ och kombinera förutsägbar avkastning med klimatnytta kan du läsa om aktuell investeringsmöjlighet på: www.nordnet.se/ipo  se en intervju med vd Carl Olén här eller läsa mer om bolaget på www.skogsfondbaltikum.se

Teckningsperiod pågår fram till 7 juni 2019. 

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!