Vi människor styrs otroligt mycket av våra känslor när vi fattar beslut. Vi tror och hävdar många gånger att vi är väldigt rationella men känslorna är med oss varken vi vill eller inte. Ett tydligt exempel är att vi ofta säljer av de aktier som går bäst, för att ta hem vinsten, medan vi behåller de som går sämst för det är så jobbigt att faktiskt realisera förlusten. Därför behöver vi, eller i alla fall jag ett tydligt mål och tydliga regler.

I min förra krönika så beskrev jag mitt första steg i att sätta upp en ny strategi. En genomgång av förutsättningarna. Nästa steg som jag ser är att sätta upp ett regelverk. För mig är regelverket strukturen i min/mina portföljer och jag vill ha en enkel och tydlig struktur. En struktur som jag tycker funkar bra är följande: 

Portfölj X

BESKRIVNING:
–       Syfte & Mål
Kort beskrivning av portföljen som helhet och vad du har för mål. Mål kan vara bara avkastning i % men det kan även mål i form av att lära dig mer om en viss bransch eller kanske en världsdel. 

Innehåll och fördelning

–       Tillgångsslag och eventuell fördelning
Till exempel i en portfölj med fonder så kan det stå så här: Y% Sverigefonder, Z% Globalfonder etc. Ett annat exempel kan vara en portfölj med aktier beskriven med antal aktier och t.ex. fördelning per bransch.

Regler

–       Köp
Vilka kriterier skall vara uppfyllda för att jag skall köpa?
–       Sälj
Vilka kriterier skall vara uppfyllda för att jag skall sälja?

Om du har flera portföljer/strategier så skriv även ner hur ditt kapital skall fördelas mellan dem. Mitt tips här är även att ha varsitt konto för respektive strategi för att lättare hålla koll och följa upp totalen. Kom även ihåg att din struktur och dina regler kan förändras allteftersom du lär dig mer. Men fråga dig alltid om det är dina känslor som påverkar förändringen du vill göra eller om det är ny kunskap. 

Lycka till!

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!