“I tider av rädsla när pandemin Corona brer ut sig och lämnar stora ekonomiska konsekvenser, är det mer aktuellt än någonsin att hitta nya sätt att organisera oss och hitta alternativ.
Att bygga relationer mellan producenter och konsumenten, se vad som behövs i lokalsamhällen, byta varor och tjänster efter behov. Det är viktigt att börja tänka i nya banor, för att klara den framtid som både kan bli en utmaning och en möjlighet.”

Ylva Lundkvist Fridh

Ylva Lundkvist Fridh är en otroligt duktig skribent med många slagkraftiga krönikor bakom sig. Man kan gott säga att hennes skarpa penna och starka ord matchar hennes val av yrke. Ylva var tills nyligen verksamhetsutvecklare på Hela Sverige ska leva. Hon föreläser, processleder och modererar kring frågor om lokal finansiering, lokalekonomisk analys, finansiering för den sociala ekonomin, landsbygdsutveckling, omställningsrörelsen, penningsystem och lokala valutor.
Förutom ovan nämnt är Ylva också vd för Mikrofonden Sverige, vilket du säkert redan vet om om du följer Feminvest då hon redan medverkan i ett poddavsnitt,(Här kan du lyssna på det) samt ett webinar vi arrangerade tidigare i vintras tillsammans med Mikrofonden och Ekobanken.
Det häftiga med Mikrofonden är att de har över 100 sociala impact-investeringar i deras portfölj och kan därmed titulera sig som Sveriges största sociala investerare!
“Vi i Sverige är väldigt dåliga när det kommer till riskkapital till sociala investeringar i bolag som vill bidra till något positiv, alltså bolag som fokuserar på social impact investing.”

Social Return On Investment

Innan du läser ett ord till är det av högsta prioritet att du förstår innebörden av vad Social Return On Investment är. 
Ylva förklarar,
Det är ett sätt att mäta samhällsnyttan av en investering, en metod för att kartlägga och beskriva de sociala och miljömässiga effekter och värden som en verksamhet skapar. Det kan till exempel handla om hur mycket en kommun sparar genom att satsa på förebyggande insatser och på så vis slippa senare kostnader för försörjningsstöd eller kriminalitet. Det visar på ekonomiska värden men också andra värden som till exempel ökad självkänsla bland deltagarna.
Ekonomi och juridik bildar ramen för hur vårt samhälle är uppbyggt. Förstår vi oss på det finns det en chans att kunna påverka i positiv riktning, menar Ylva, som även är ekonomihistoriker och expert inom lokala ekonomier.
Citatet ovan belyser att vi i Sverige behöver arbeta mer med impact investing, varför kan man då fråga sig.
Jo, vi har faktiskt kommit ganska långt när det kommer till miljömässiga effekter, till exempel med Green Bonds, där minskade koldioxidutsläpp är en parameter vid sidan av den ekonomiska avkastningen. Ylva berättar att vi i Sverige däremot ligger efter de anglosaxiska länderna och Sydeuropa när det kommer till ”social effekt” eller samhällsnytta. 
Jag tror att det handlar om att Sveriges socialdemokratiska välfärdsmodell under 1900-talet innebar att den offentliga sektorn tog ansvar för de sociala frågorna. Men idag ser det annorlunda ut i Sverige. Med privat skola och omsorg, ökad segregation och annat som gör att ”idéburen sektor” och social ekonomi spelar en större roll. Därför behöver även vår finansmarknad komma ikapp och skapa möjligheter för de samhällsentreprenörer som sitter inne på lösningar på våra samhällsutmaningar. Konstaterar Ylva.
Då är den stora frågan. Hur arbetar Mikrofonden för att försäkra sig om både ekonomisk och social hållbarhet i sina förväntningar mot bolagen i portföljen?  Mikrofonden gör kreditprövningar som vilket finansiellt institut som helst, skillnaden är dock att Mikrofonden själva får kartlägga de uppgifter som saknas när det handlar om en förening som inte är registrerad hos Bolagsverket. Vidare gör de en etisk prövning där man undersöker om den sökande har samhällsnytta i fokus, bidrar positivt till de globala målen och har ett demokratiskt och jämställt arbetssätt.
Några som fått investeringar av Mikrofonden är Ellinor Askmar som driver bostadsbolaget Byar & Kvarter som har fokus på TinyHouse, Ekobyar, och kollektivhus i Västra Götaland. Byar & Kvarter är en kooperativ hyresvärd som vill underlätta för de som drömmer om ekogemenskaper, men som inte själva har kraft och tid att starta en ekoby. 
Ylva berättar,
Vi gick i ett tidigt skede in med ett mindre belopp som investerande medlem – alltså motsvarigheten till aktier fast i en ekonomisk förening – och sen även med en kreditgaranti som säkerhet för topplån vid köp av en fastighet.
Ett annat fint exempel har vi i min hemkommun Hedemora. Där har vi garanterat en checkkredit för det arbetsintegrerande sociala företaget Koopus, så att de ska klara likviditets fluktuationer. Det är ett industriföretag som monterar hörselkåpor och producerar skyltar. Ett kooperativ där alla anställda, inklusive ledningen, har nedsatt arbetskapacitet och många har lönebidrag.
Avslutningsvis förklarar Ylva att de även har flera ideella föreningar som kunder. De har behövt Mikrofondens tjänster för att kunna ta del av offentliga bidrag som betalas ut i efterskott. Det är få föreningar som kan ligga ute med hundratusentals kronor, vilket staten ofta kräver.
I Mikrofondens portfölj finns bland andra föreningarna Inclusive Business Sweden, Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel och Boggsjö Byförening.

Resultatet av Mikrofonden

Mikrofonden har nyligen släppt en rapport tillsammans med Serus. Serus hjälper organisationer oavsett bransch och sektor med att utreda och kartlägga projekt, de har även under lång tid arbetat med sociala företag och socialekonomi. De var även med och introducerade konceptet SROI (Social return on investment) i Sverige. 
Nyligen genomförde Serus en utvärdering av Mikrofondens verksamhet. Där beskrev de dels Mikrofondens indirekta samhällseffekter genom hur ett tiotal av kunderna i deras portfölj arbetar med att skapa samhällsnytta, men även Mikrofondens direkta samhällsnytta. 
Det Mikrofonden bidrar med är finansiell inkludering av verksamheter som tidigare har exkluderats från finansmarknaden. Till exempel Vägen ut! Kajskjul 46 som bland annat anställer personer med missbruksproblematik i sitt textilåterbruk och trädgårdstjänster. 
Ylva berättar att Vägen ut! gör ett fantastiskt arbete med att återintegrera människor vars utanförskap har kostat samhället mycket. 
Vidare i utvärderingen beskriver de hur de fått kalla handen av alla storbanker de sökt lån från. Men med hjälp av Mikrofondens kreditgaranti öppnades dörren till ett lån hos Ekobanken Medlemsbank, och på så vis löste sig deras finansieringsproblem.
Serus rapport visade tydligt att Mikrofonden fyller ett tomrum på den svenska finansmarknaden, som är avgörande för ett välmående föreningsliv. 
Avslutningsvis frågar vi Ylva hur man som investerare kan förvänta sig avkastning?
Till de investerare som vill ha ränta, (en del tackar nej eftersom de tycker att vår verksamhet är så bra!) erbjuder vi en låg ränta som främst är till för att kompensera för eventuella kreditförluster. Men den främsta avkastningen består i att vi rapporterar vilka sociala företag som vi investerat i och hur de arbetar för att göra världen bättre. Så det är en filantropisk investering. Konstaterar Ylva Lundqvist Fridh, vd på Mikrofonden Sverige

Vill du komma i kontakt med Ylva: ylva.lundkvistfridh@mikrofonden.se 

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!