Att hallonpriset har fördubblats kunde vi läsa om i svenska tidningar för en tid sedan. Visste du att du kan investera och få exponering mot råvaror genom både Bull & Bear hävstångsprodukter och trackercertifikat som följer det underliggande priset på en råvara?

Till Vontobels börshandlande produkter.
Råvaror används ofta av hedgefonder som ett sätt att diversifiera. De är mer volatila men kan användas som ett komplement i en aktieportfölj för att sprida riskerna utanför börsen. Priset korrelerar inte direkt med börsen, även om det kan förekomma att ett bolag som har en exponering mot exempelvis guldpriset, får en aktie som går upp när priset på guld går upp. Om du investerar i ett bolag som jobbar med råvaror så finns det alltid en bolags och marknadsrisk att ta hänsyn till. Exempelvis kan en gruvbolag estimera att de har hittat en viss mängd guld som de vill bryta, där det sedan visar sig att fyndet inte motsvarar de förväntningar som bolaget kommunicerat. Det kanske till och med blir för dyrt att bryta det identifierade guldfyndet. En annan potentiell risk skulle kunna vara att även om behovet för råvaran är stort kanske företaget inte lyckas identifiera dessa kunder.

De sista året har kännetecknats av en dramatisk tid med en stigande inflation och en börs som varit volatil med snabba uppgångar och nedgångar. Inflationen har kommit att drabba råvaror som haft en kraftigt ökad efterfrågan. Gas-och oljepriset är ett exempel på hur priserna har stuckit iväg när efterfrågan kraftigt ökat efter pandemin och utbudet inte återhämtat sig i samma takt. Prisutvecklingen späds på ytterligare när nu Ryssland inte längre kan sälja energi som en stor exportör i Europa och världen. Oljepriset har till följd av den stora efterfrågan ökat kraftigt till att ligga på över 100 dollar per fat (i början av pandemin låg priset på strax över 20 dollar fatet). Vontobel erbjuder olika typer av investeringsprodukter med exponering mot både WTI olja (West Texas Intermediate) och Brentoljan för dig som är nyfiken på att följa prisets utveckling. Genom dessa kan du identifiera pristrender och ta en position när priset på olja går både upp och ner.
Även olika metallers utveckling kan du följa med Vontobels hävstångsprodukter, noterade råvarucertifikat, som följer prisutvecklingen för en eller flera råvaror på de stora råvarubörserna.

De vanligaste metallerna som investerare historiskt sökt exponering mot när de tittar på råvaror är guld-och silverpriset. Guld brukar ofta profileras som en tryggare hamn när börsen gungar eller inflationen är hög, silverpriset korrelerar med guldpriset med fluktuerar än mer. Det finns investerare som hävdar att runt fem procent av metallerna i portföljen kan fungera som en hedge och på så sätt ge skydd till både börsens nedgång och högre inflation.

Råvaror vars prisutveckling du kan få exponering mot genom Vontobels produkter.

  • Palladium och platina är två slitstarka metaller, där den senare är betydligt tyngre och även ses som mer exklusiv. 
  • Kakao – priset har stigit mot bakgrund av inflation och torka i Västafrika, regionen står för 70% av den globala produktionen.
  • Kaffe – En av världens ledande jordbruksråvaror på Intercontinental Exchange (ICE). Priset har gått upp under en längre tid mot bakgrund av inflation, höga fraktkostnader och extremväder i Brasilien som lett till ett mindre utbud.
  • Vete odlas både Ryssland och Ukraina, två stora exportörer globalt. Den rådande krisen kan komma att slå hårt mot tillgången på sikt.

Fem tips om du är intresserad av att lära dig mer om investeringar i råvaror:

  • Investera i råvaror kan diversifiera din portfölj och sprida riskerna men du behöver följa med på prisutvecklingen. Det kan gå väldigt snabbt upp och ner då råvaror är volatila investeringar.
  • Det finns möjlighet till en diversifiering och potentiell avkastning, då priset styrs av utbud och efterfrågan så följ med i nyhetsflödet om den råvaran du investerar i.
  • När inflationen är högre brukar råvaror ofta öka i pris.
  • Du kan investera på olika sätt – genom att handla med fysiska råvaror, köpa råvarufonder eller investera i exponering mot råvarans prisutveckling.
  • Håll koll på valutarisken då prissättningen är i Euro eller USD.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=phtrfSe_tlc[/embedyt]

Feminvest har som målsättning att erbjuda kunskap, inspiration och investeringserbjudanden för att fler kvinnor ska våga investera. Vidare även förvalta sin ekonomi och starta bolag. Material som publiceras via Feminvests kanaler utgör allmän information och ska inte ses som rådgivande för investeringar.
Målet med dessa typer av inlägg är att vi vill utbilda och förmedla värde genom att vidarebefordra investeringsmöjligheter. Samt utbildande innehåll från våra samarbetspartners. Du som investerare bör alltid göra din egen research angående lämpligheten i att investera i de bolagen du möter. Eller lyfts upp i denna typ av utskick, Ha alltid i åtanke att uttalanden om framtidsutsikter hos bolag inte nödvändigtvis kommer att realiseras. 
Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!