Vi får med jämna mellanrum lite frågor inskickade till oss, så vi tänkte att vi likväl kan göra ett litet inlägg där vi svarar på dessa. Här på temat börsnoteringar!

 

Vad är en IPO /Börsnotering? 

IPO är en förkortning av  ”Initial Public Offering” på svenska kallat börsnotering.
– Börsnotering, ”IPO”,  är när ett bolag väljer att noteras på börsen vilket i förlängningen innebär att de gör aktierna i bolaget tillgängliga för handel på en marknadsplats eller en handelsplattform till exempel Nasdaq OMX Nordic.
I samband med detta brukar allmänheten ofta erbjudas att teckna/köpa aktier i bolaget till en bestämd teckningskurs. Detta brukar gå under namnet noteringsemission. När noteringen är färdig och handel på den valda  marknadsplatsen öppnar så är börsnoteringen färdig, och du kan nu handla aktier som ”vanligt”.
 

Var kan man noteras:

Nasdaq OMX Nordic (Stockholmsbörsen) och Nordic Growth Market (NGM). På Stockholmsbörsen har du kanske sett de olika listorna, Large cap, Mid cap och Smal cap
Large Cap: 
Börsvärdet på bolaget ska vara över en miljard euro för att bolag ska få noteras på Large Cap.
Mid Cap: 
Bolag på Mid Cap ska ha ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.
Small Cap:
Här noteras företag med ett börsvärde som är mindre än 150 miljoner euro.
Vidare finns det fler handelssplattformar för aktiehandel, också kallat för MTF. Dessa plattformar har ett enklare regelverk än låt säga Stockholmsbörsen. MTF: (Multilateral trading facility) I sverige kan du hitta MTF:erna: First North, NGM Nordic MTF och Spotlight mm.
 

Varför väljer man att notera sitt bolag?

Det finns flera anledningar till varför ägarna eller styrelsen vill börsnotera ett bolag. Den vanligaste är att de behöver finansiera sin tillväxt eller få in kapital till exempelvis förvärv.
Som jag nämnde ovan, när ett bolag börsnoteras blir bolagets aktier tillgängliga för handel, både för privatpersoner och andra företag. Därmed är det alltså lättare för ett börsnoterat bolag att få in kapital genom att vara noterat och göra nyemissioner – ta in mer pengar, i utbyte mot att det noterade bolaget ger ut fler aktier.
En annan anledning kan vara att befintliga ägare i bolaget vill sälja av sitt aktieinnehav, eller delar av det.
 

Hur går det går till!

Tyvärr tar det lite för lång tid att skriva ned HELA processen kring hur man börsnoterar ett bolag. En notering kräver tid, resurser, planering och analysering. Räkna med att ta hjälp av bla. Jurister, mäklare, vidare behöver du revisorer och eventuellt en mentor att leda dig ggenom processen.
Här kan du läsa mer om detta!
 

Vad kostar det att notera sitt bolag?

Att börsnotera ett företag kan kosta flera miljoner kronor med allt vad det innebär. Siffror som florerar är mellan 1-4 miljoner kronor i engångskostnader om du vill in på huvudlistan. Förutom kostnader för börsnotering så adderas även också en anslutningsavgift.
Vad innebär en emission / nyemission / teckningsemission?
Emission är när ägarna i ett aktiebolag delar ut värdepapper så som aktier.
Nyemeission är när ett bolag erbjuder allmänheten att teckna nya akter i bolaget. Detta gör man när man vill ta in mer kapital i bolaget inför exempelvis ett förvärv.
Emission av teckningsoptioner,  detta ger dig möjligheten handla aktier under en förutbestämd tidsperiod och köpa till ett förutbestämt pris. Information den aktuella teckningsoptionen bör finnas i bolagets prospekt/pressmeddelande.
Läs mer om det här!
 

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!