Detta är vår sista inblick i hur SEB arbetar för att främja ekonomisk jämställdhet, har du inte läst våra andra krönikor med SEB så finner du dem nedan. Vi möter bland annat Pernilla Johnsson som är ansvarig för partnersamarbeten inom hållbart entreprenörskap på SEB. Babylonia Cimen, Privatrådgivare Entreprenör på SEB berättar även om hennes bild av ekonomisk jämställdhet, och hur hon i sin roll kan påverka och uppnå det. Sandra Aslan, privatrådgivare på SEB i Göteborg “Det ska vara en självklarhet för alla att känna en frihet och trygghet att kunna göra olika val i livet”.

Özge Özen Zink som är Business Manager på Private Banking Entrepreneur Core på SEB i Stockholm. ” Jag tror på kraften av att tillsammans värna om och sprida värderingar om ekonomisk jämställdhet.” 

– Målmedvetet och långsiktigt arbete för att bidra till ökad jämställdhet
Robert Celsing, SEB:s personaldirektör, om vikten av mångfald, inkludering och arbetet för att bidra till ökad ekonomisk jämställdhet.

Hur arbetar SEB, från ett arbetsgivarperspektiv, med att uppmuntra till ekonomisk jämställdhet?

SEB, liksom samhället i stort, är på väg i rätt riktning när det gäller jämställdhet men vi kan alltid bli bättre. Lika lön för lika arbete är en grundläggande princip, och på SEB jobbar vi strukturerat med att kartlägga och följa upp lönestatistik för att kunna upptäcka och agera på osakliga skillnader.
För att bidra till ekonomisk jämställdhet på SEB behöver vi fortsatt arbeta med att öka mångfalden i våra ledningsgrupper. Vi har idag fler män än kvinnor i mer välbetalda positioner, vilket bidrar till strukturella löneskillnader. Därför jobbar vi med att främja mångfald i våra rekryteringsprocesser, i vår successionsplanering och i antagningen till ledarskapsutbildningar, bland annat. Det är också viktigt att vi fortsatt ökar medvetenheten och kunskapen hos våra medarbetare och på olika sätt stärker en inkluderande kultur.

Ser du dessa frågor som viktiga?

– Absolut. Ökad jämställdhet gynnar hela samhället och bidrar till att företag och organisationer blir mer framgångsrika och hållbara. Det är också avgörande för att attrahera såväl talanger som kunder, investerare och partners. Att SEB har en personalstyrka med hög mångfald bidrar till att vi får flera pers
pektiv vilket ökar innovation. De hjälper oss att bedöma risker och leder till bättre beslutsfattning, vilket skapar långsiktigt värde. Därför är mångfald och inkludering ett prioriterat fokusområde för banken, vår HR organisation och för mig personligen.

Hur kan du påverka i din roll?

– Jag som personaldirektör ska för det första vara en god förebild och leva som jag lär i mitt ledarskap. Vår HR organisation behöver också vara aktiva i ledningsgrupperna, arbeta systematiskt och uppmuntra våra chefer att prioritera frågorna. Det är viktigt att cheferna inser värdet av en jämställd arbetsplats. Vi har inrättade också 2018 en Chief Inclusion & Diversity Officer, som har ett starkt mandat att driva dessa frågor i affärsverksamheten.

Slutligen, vad tror du är de viktigaste parametrarna för att bidra till ekonomisk jämställdhet på SEB?

– Förutom att jobba med våra personalprocesser på ett målmedvetet och strukturerat sätt behöver vi också fortsätta jobba långsiktigt med värderingar, kultur och ledarskap.

”Målmedvetet och långsiktigt arbete för att bidra till ökad jämställdhet”

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!