”Sverige är unikt positionerat med ledande teknik på flera områden inom GreenTech, trots detta ser vi alltför få svenska investerare som vågar satsa på bolag som verkligen kan ha en betydande påverkan på klimatet”, säger Markus Hökfelt, Fund Manager Almi Invest GreenTech-fond i en intressant artikel på temat Green Tech-bolag som du kan läsa här!

Ett par vanliga frågeställningar som ofta dyker om inför våra webinar på temat hållbarhet.

  • Konkret, vilka typer av hållbara investeringar behöver vi göra när det kommer till teknik  för att göra den energiomställning som krävs?
  • Vilka möjligheter finns det för oss som investerare att investera i hållbarhet? 
  • Är det enbart aktier och fonder man bör hålla sig till när det kommer till hållbara investeringar?

Mot bakgrund av era frågor om hållbara investeringar och trenden Impact Investing, ville vi ta fram en text om alternativa investeringar när det kommer till Green tech och Green Energy. Därför är det här inlägget skrivet i samarbete med Vontobel, som i sommras lanserade tracker certifikat på temat Green Energy och GreenTech: Vontobel Green Energy Strategy Index och Vontobel Green Technology Strategy Index  Här kan du läsa mer om dessa samt ett blogginlägg på samma tema från Vontobel.

 

Till att börja med ska vi ta och kika lite kort på begreppen GreenTech och Green Energy

Green Energy Grön energi vet du säkert vad det innebär. Det är i princip vilken energityp som helst som genereras från naturresurser, såsom solljus, vind eller vatten.
GreenTech är en snabbtväxande sektor som rent krasst handlar om att utveckla teknik med särskilt fokus på att få en positiv inverkan på världen omkring dig. Alltså, Teknik vars användning är avsedd att mildra eller vända effekterna av mänsklig aktivitet på miljön. Tänk, energieffektivitet, förnybara resurser och återvinning.


Kom ihåg att GreenTech är en del av begreppet hållbar teknik.. Hållbar teknik är en större term som involverar både ekonomiska, sociala frågor, likväl som miljöfrågor. 

Det luriga med dessa är att det finns så många bolag som arbetar med både GreenTech och Green Energy, så att veta vilka bolag som är relevanta för dig som investerare att kika på blir desto svårare. Därför ett smidigt sätt att få exponering mot dessa marknader att hitta en fond eller indexfond som har en bred fortölj av värdepapper. Som vi nämnde, är Vontobels tracker certifikat: Vontobel Green Energy Strategy Index och Vontobel Green Technology Strategy Index  två alternativ om du söker exponering mot ovan marknader. Likväl finns en mängd andra aktörer som också erbjuder olika investeringsalternativ för dig som söker exponering mot bolag inom GreenTech och Green Energy. 

 

 

Utdrag ur Vontobels blogginlägg på temat Green Tech och Green Energy

Vontobel Green Energy Strategy Index. För att världen ska kunna övergå till förnybar energi och uppnå de ambitiösa klimatmålen krävs enorma investeringar från både regeringar och den privata sektorn. El från vind- och solenergi samt vattenkraft kommer sannolikt att få en allt större betydelse i framtiden. Följaktligen är leverantörer som tillhandahåller nödvändig utrustning, till exempel rotorer för vindkraftverk, också efterfrågade. Dessutom är det nödvändigt att tillhandahålla motsvarande infrastruktur.

Man försöker fortfarande bygga ut elnäten på ett sådant sätt att el som produceras med hjälp av vindkraft kan transporteras från länders blåsiga delar till industricentrumen. Detta är dock bara ett av de problem som måste lösas under energiomställningen. Därför finns det också många verksamhetsområden för dem som arbetar inom branschen. För investerare är detta område investeringsbart, till exempel genom ett tracker certifikat på Vontobel Green Energy Strategy Index. Indexet omfattar företag som arbetar med energiproduktion med hjälp av vind och sol, vattenkraft och bränsleceller. De motsvarande leverantörer och företag som gör infrastrukturen möjlig är också representerade. Företag som sysslar med energiproduktion med hjälp av förnybara energikällor och de produkter och tjänster som är viktiga för denna bransch är berättigade till indexurvalet..

Dessa är indelade i sex kategorier: sol- och vindkraft, vattenkraft, vätgas, infrastrukturföretag och leverantörer. Indexvärdena kan komma från både utvecklade ekonomier och tillväxtmarknader. Företagen måste generera en stor del av sina intäkter från energiproduktion från förnybara källor eller relaterade produkter och tjänster. Företag som genererar en betydande del av sina intäkter med hjälp av kol eller fossila bränslen är uteslutna. Ett lägre MSCI ESG-betyg än ”BB” leder också till diskvalificering. De företag som kan komma i fråga väljs ut från respektive kategori i förhållande till marknadsvärde. Likviditetsegenskaper beaktas också: De aktuella aktierna måste vara omsättbara på ett sådant sätt att indexjusteringar är möjliga inom rimlig tid.

Vontobel Green Technology Strategy Index fokuserar däremot på företag som tillhandahåller lösningar eller teknik för att ta itu med viktiga utmaningar inom miljö- och klimatskydd. Detta omfattar till exempel övergången till en ekonomi med låga utsläpp. Fokus ligger på energiproduktion från förnybara källor (vindkraft, solenergi, vattenkraft), lagringsteknik, men även produkter och tjänster för att öka energieffektiviteten eller minska luft- och miljöföroreningar. Men lika mycket fokus ligger på företag som erbjuder produkter och tjänster för att hantera resursbrist, som i fallet med dricksvattenförsörjning.

För mer information kring riskerna i dessa typer av investeringar hittar du här!

 

Nedan hittar du fler artiklar om på tema hållbarhet, samt en crash course i Tracker certifikat och hu du handlar med dessa:

 

 

 

Om Vontobel

Vontobel är en schweizisk bank som tillhandahåller börshandlade produkter och certifikat för privatpersoner, dessa ger tillgång till ett brett urval av investeringsmöjligheter. Som exempelvis strukturerade produkter, hävstångsprodukter, trackercertifikat samt exponering mot kryptovalutor.

Här kan du läsa mer om Vontobels börshandlade produkter: https://bit.ly/3nX39Bd

 

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!