Häromdagen hände något som hänt många gånger förr. Några samhällsentreprenörer, som vill anställa folk som varit borta från arbetsmarknaden länge på grund av missbruk, ringer till Mikrofonden och söker riskvilligt startkapital.

De har redan frågat statliga Almi, men där har de fått höra att ekonomiska föreningar inte tillhör deras målgrupp.

De har också läst igenom Vinnovas projektutlysningar och konstaterar:enbart aktiebolag har rätt att söka.

Enligt Tillväxtverket uppger 23% av Sveriges sociala företag att de sökt men nekats banklån, motsvarande siffra för traditionella företag är 3-4 % enligt föreningen Företagarna. 

Det här är ju egentligen helknasigt. Varför ska entreprenörer som använder sitt företagande för att skapa ett bättre samhälle ha svårare att få tag i kapital än andra? Visst, de har en ovanlig affärslogik som inte många investerare är bekanta med. Men då är det dags att lära sig mer, inte säga blankt nej. Några saker som är bra att veta om sociala företag när man ska investera i såna:

  • Deras huvudfokus är att skapa samhällsnytta, inte att dela ut vinst. Det ska inte misstas för att de inte kan betala sina kapitalkostnader – visst kan de ha kapacitet att betala ränta. 
  • Det brukar framhållas att sociala företag inte är “vinstdrivna” utan drivna av att skapa en bättre värld. Det ska inte misstas för att de inte strävar efter att gå med vinst. För sociala företag är att “gå plus” ett sätt för att kunna göra ännu mer gott.
  • Många sociala företag väljer att vara ekonomiska föreningar istället för AB. Går det verkligen att investera i en förening? Javisst! Antingen genom att bli medlem eller ännu hellre investerande medlem (då går du in med en större insats men har fortfarande inte mer rösträtt än någon annan) eller så ger du ett lån till föreningen eller går i borgen så de kan ta lån i bank. 
  • De har oftast inte en snabb tillväxtkurva, men de är däremot generellt sett mer långlivade och mindre konjunkturberoende än traditionella företag.

Om du inte har för avsikt att bli en social affärsängel men ändå vill avsätta en del av ditt sparande som riskkapital för företag som gör världen bättre så kan du gå med i Mikrofonden.

Vi är ett kooperativ som erbjuder riskvilligt kapital åt sociala företag som har en sund ekonomi och bidrar positivt till FNs globala hållbarhetsmål. Mikrofonden är Sveriges största sociala investerare med ett stort kontaktnät och expertis på området. Du är välkommen att kontakta mig om du vill bli investerande medlem eller låna ut pengar som ger en samhällsnyttig avkastning. Tillsammans bygger vi en inkluderande, social finansmarknad!

Ylva Lundkvist Fridh, vd Mikrofonden Sverige

info@mikrofonden.se
www.mikrofonden.se

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!