Ända sedan industrialiseringen har resursutnyttjandet stigit i tandem med den ekonomiska utvecklingen. Men runt 1970 startade en ny era som vi kan kalla dematerialiserad tillväxt. Den amerikanska ekonomin har vuxit starkt under de senaste 50 åren. Trots det förbrukar man idag mindre stål, koppar, sten och cement än man gjorde då. 

Av särskilt intresse är att amerikanska koldioxidutsläpp faktiskt minskat och har stor potential att fortsätta på denna gynnsamma trend. Hittills har minskningen drivits av att man minskat användningen av kol till fördel för naturgas. Även i Europa minskar kolanvändningen kraftigt. Konsumtionen föll 19% under första halvåret och fallet väntas accelerera under andra halvan av året. Även i Kina och Indien, de största användarna av kol, faller nu användningen för första gången på tre decennier.

Klimatutmaningen är naturligtvis enorm. Men om en stark tanke för 50 år sedan var att vi måste krympa eknomin för att minska avtrycket på planeten ser vi nu att en fortsatt dematerialiserad tillväxt kan kombinera ökat välstånd och social utveckling med mindre klimatrisker.

Vi ser dematerialiserad tillväxt på många håll runt omkring oss. En viktig gemensam nämnare är simulering. Med mjukvara kan man utveckla produkter mer exakt utan fysiska protoyper. Ritningen kan sändas över nätet till en 3D-printer nära slutkonsument. Den enda transport som sker är av ettor och nollor och totalkostnaden kan bli en fraktion av tidigare hantering. 

Mjukvara äter världen. Simulering används i ökande utsträckning i allt från byggbranschen till hälsa till konsumentprodukter. I vår portfölj reflekteras det i innehav som Ansys, Veeva, Nemetschek och Mentice. Kapitalism och teknologi går hand i hand för att leverera en bättre produkt till lägre kostnad och med gynnsamma effekter på miljön. 

Erik Sprinchorn

Erik har jobbat professionellt med investeringar i 25 år. De senaste åren dedikerat som småbolagsförvaltare, framförallt inriktad på innovativa bolag. Driver sedan ett år eget bolag tillsammans med Carl Armfelt och förvaltar fonden Core Ny Teknik.

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!