Kina är världens nästa största ekonomi efter den amerikanska och om vi ser till handelstransaktioner är den faktiskt störst. Förra året exporterade nationen varor och kapital till ett värde av 2.591 biljoner amerikanska dollar. Likaså om vi ser till över en längre tidsperiod, sedan slutet av 1970-talet och fram till nu finns det inte något annat land som har haft en starkare BNP tillväxt. En stor omställning pågår just nu i Kina, bland annat genom den nya antagna femårsplanen som ska säkerställa ytterligare en mer konsumtionsstyrd, tekniskt avancerad och miljömässigt hållbar kinesisk ekonomi.

Femårsplanen antogs under slutet av 2020 och sträcker sig fram till 2025 har höga affärsmässiga samt miljömässiga mål, där bland annat utsläppen ska reduceras med 13,5 % tills dess. Historiskt har dessa femårsplaner varit knutna till bindande mål, den här gången har de en mer generell karaktär där riktlinjer guidar till hur arbetslösheten ska reduceras, hur satsningar på att förbättra infrastrukturen i landet kommer initieras, samt att lönenivåerna ska höjas.

 

Kinesisk patent

Planen innebär satsningar på att skapa förutsättningar för ytterligare teknologiska framsteg med ambitioner att behålla deras kanske världsledande position. Under de senaste åren har fler Kinesiska bolag exploderat i storlek; Tencent, Alibaba, NIO, BYD, Huawei för att nämna några av de mest välkända bolagen. Det sistnämnda har tre år i rad varit det företag som har lämnat in flest patentansökningar till Världsorganisationen för immateriell äganderätt. Kina som nation har med det satt stopp för USA:s mer än 40 år långa period som land med flest sökta internationella patent.

Förbättrad livskvalitet och inhemsk konsumtion är en viktig ekonomisk maktfaktor när gränserna mot landet stängs på olika områden. Därför höjs lönenivåer för att skapa ytterligare konsumtion inom landet. Det fascinerande faktumet är att även i det mest otänkbara scenario, som en helt stängd marknad är Kinas inhemska konsumtion och produktion en ekonomi att räkna med med sina hisnande 1,4 miljarder invånare. Den risken är dock liten och efterfrågan på Kinas industrier lära öka med en mer hållbar produktion, det finns få länder som kan konkurrera i kombinationen pris och teknisk innovation. Femårsplanen har därmed stora potential.

 

Att tänka på som investerare

Det finns andra viktiga ekonomiska incitament att ha koll på som investerare. Historiskt har centralbanker världen över gett en liten (men dock växande) exponering mot den kinesiska valutan renminbi (vilket betyder folkets valuta på mandarin). Runt 2 % är placerade i den kinesiska valutan, vilket kan jämföras med en exponering mot den amerikanska dollarn på närmare 57% av reserverna. Det sker dock en förändring där fler centralbanker uttrycker att de ser på möjligheten att öka köp av den kinesiska valutan och reducera exponeringen mot dollar. Det innebär att mer kapital förflyttas till den stora ekonomin, att förtroendet för landet ökar och andra typer av transaktioner följer i centralbankerna fotspår.

Att investera i Kina är något mer svåråtkomligt för en europeisk investerare och vidare önskar du som investerare ett urval bolag för en god diversifiering mot marknaden. Teknisk innovation, hållbarhetsarbete och konsumtionsinriktade bolag bör gynnas med de kommande satsningar på områdena. Därför är det nya certifikatet från Vontobel en intressant möjlighet för den som söker exponering mot en marknad investerare bör ta i beaktning framåt.

 

Inlägget är samarbete med Vontobel

Här hittar du certifikatet: Strategic Certificate on Vontobel China New Vision Index! 
Syftet med produkten ovan är att ge dig möjligheten att exponeras för utvecklingen på den underliggande produkten.
(Produkten är utformad för investerare med välinformerade kunskaper och/eller erfarenheter av finansiella produkter.)
Vilka är riskerna med att använda sig av ett trackercertifikat och vad kan du få för avkastning? 
Vontobels riskindikatorn visar risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att Emittenten och Garanten inte kan betala dig.
Vontobel har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög risk. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer mycket osannolikt att påverka Emittentens och Garantens förmåga att betala dig. Du kommer att få betalningar i en annan valuta så var uppmärksam om valutarisken. Den slutliga avkastningen beror nämligen på växelkursen mellan de två valutorna.
Här hittar du hela  faktabladet om Strategic Certificate, Vontobel China New Vision Index 

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!