Det här med nyårsafton är klurigt för många, ska erkänna att det inte är min absoluta favoritdag på året – det är dock födelsedagen, så jag är inte helt skygg när det kommer till firande. Men tar tillfället i akt detta speciella år och är tacksam för allt det positiva som jag kan ta med mig med det här året, för annars drunknar man lätt i det som varit utmanande. Som den nyfikna investerare jag är tycker jag att något av det bästa med nyår är att se tillbaka på börsåret och allt spännande som hänt, analysera och förstå, kanske justera portföljen därefter. 
Sen är det som jag tidigare skrivit om även ett speciellt år i.o.m. att jag sett tillbaka på ett första år som vd för Feminvest. Förra året var OMXS30 uppe med 25,78 % på året, historiskt högt och speglade delvis den lite större nedgången året dessförinnan på -10,67%. Det här året landar indexet på +5,81 % . En påminnelse om att kriser kommer, men de går likaså.
Dina egna tankar om vad du vill unvika utifrån en etisk eller moralisk synpunkt som investerare. I kombination med den ESG-analys som finns tillgodo för respektive verksamhet eller fond kan guida dig i dina investeringsbeslut. Begreppet som kommer av engelskans Environmental (miljö), Social (anställningsförhållanden) och Governance (företagsstyrning och risk för korruption). Fokus är på faktiska risker i verksamheten som blivit än tydligare med den pågående pandemin.
Min hållbara portfölj har liksom börsen i stort haft en positiv utveckling under det andra halvåret av 2021, jag fyller på med fyratusen SEK varje månad. Den här sista månaden har jag som avslut lagt tre fondordrar: en tusenlapp i SPP Global Solutions, fyllt på en tusenlapp i fonden Proethos och ytterligare en tusenlapp i Spiltan Aktiefond Investmentbolag. SPP Global Solutions och Spiltan har bägge fem stjärnor i betyg hos Morningstar. För dig som inte använt dig av deras fondbetyg (eller rating) så är det ett mått som går att använda för att se hur fonder har presterat historiskt. Ju fler stjärnor desto bättre riskjusterad avkastning.  Beräkningar som görs en gång per månad och baseras på de tre senaste åren.
Det finns dock en problematik när det kommer till hållbarhet för fonder av den här karaktären som jag gärna vill resonera runt, beroende på vilka mål du som investerare har. Spiltan Aktiefond Investmentbolag har exempelvis en låg CO2 risk och rankas högt hos Morningstar för sin hållbarhetsrisk (fem jordglober), men har en liten exponeringsrisk mot bl.a. djurförsök (medicinsk forskning) och tobak. Så för dig som önskar exkludera dessa är denna fond inte något för dig.
Här kan du läsa på lite om Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en aktiefond med en större exponering mot flertalet svenska investmentbolag. Fonden har en avgift på 0,2 procent och placerar i bolag som är aktiva ägare och långsiktiga ägare i andra bolag. Förvaltaren gör ett aktivt urval av vilka bolag som ska ingå i portföljen och vilken vikt de ska ha, men sedan kommer fonden att vara passivt förvaltad över tiden, därav den låga avgiften. Målet med den här fonden är att ge en bättre avkastning över tid än Stockholmsbörsen till en lägre kostnad än den genomsnittliga indexfonden. 
Fonden har utöver flera välkända investmentbolag en mindre post i Lifco, en finansiell koncern som kanske inte all känner till. Bolaget fokuserar på investeringar inom särskilda nischmarknader. En stor del av verksamheten fokuserar på förvärv och en hel del förvärv har gjorts under 2020. Verksamheten har störst närvaro inom Europa, Asien och Nordamerika. 
Här kan du läsa på lite om SPP Global Solutions 
Fonden är en fossilfri aktiefond med målsättning att uppnå långsiktig meravkastning genom att investera på de globala aktiemarknaderna inkl. tillväxtmarknader. Fonden investerar i hållbara bolag som ligger i linje med FNs globala hållbarhetsmål, bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Fonden kommer att kunna avvika betydligt från sitt jämförelseindex. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Fonden exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fonden har endast fyra glober av fem enligt Morningstar, en låg koldioxidrisk samt ett aktivt hållbarhetsarbete men det finns en liten riskexponering mot både kärnkraft och djurförsök. Den har en något högre avgift 0.8%, här har jag valt denna fond mot bakgrund av dess positiva utveckling under det senaste året samt den globala exponeringen. Deras hållbarhetsbetyg ligger enligt genomsnittet om jag utgår från Morningstars betyg.
Jag kompletterar även portföljen med ett enskilt köp i ett svenskt spelbolag som heter Enad Global 7 som jag ägt vid flera tillfällen under året i min andra portfölj. De har växt med förvärv och aktien är nu relativt dyr i förhållande till deras nuvarande börsvärde men jag räknar med att expansionsplanerna fortsätter efter deras senaste nyemission. Jag har själv nu tagit ställning för att inkludera digitala lösningar i portföljen men inser att det finns en problematik runt både hälsa för de som är för stillasittande och spelar mer än de borde och inte minst energiåtgång för dataservrar.  

Min hållbara portfölj har landat på 69.252 SEK det här året (10 SEK likvid). Jag ser vissa utmaningar kommande år med en tredje och sista utbredd våg som jag ser som mycket möjlig. Men även vad som händer efter att de ekonomiska stimulanserna minskar från centralbankernas sida, med andra ord det egentligen inte aktier som ökat särskilt mycket i värde – det är egentligen så att pengar blivit mindre värda genom dessa stumilanser. Att centralbankerna agerar krockkudde för ekonomin har resulterat höga värderingar och ett högre risktagande på börsen som inte är långsiktigt hållbart, frågan är med andra ord hur marknaden reagerar när stödet minskar? Jag ser denna förändring som grund till att andra alternativ så som guld, silver och bitcoin ökat så kraftigt i värde under året, investerares skydd mot inflation. Själv tror jag att den verkliga återhämtningen för företagen kommer från hösten 2021 och framåt och att vi fram tills dess surfar på ytterligare stödköp. Frågan är vad som händer när dessa minskar med både räntenivåer, arbetstillfällen och aktiemarknaden.
När det kommer till hållbarhet så kom ihåg att även om en fond har ”hållbar” eller ”ESG” i namnet så betyder det inte att den har den mest hållbara profilen utifrån exempelvis Morninstars rankning. Dessvärre behöver du göra din egen research men du kan ta en kik på följande märkningar.

  • Svanenmärkta fonder
  • Morningstars gröna glober
  • Morningstars låg CO2-risk – För att en fond ska kallas ”Låg CO2-risk” krävs att CO2-riskvärdet de senaste 12 månaderna i snitt har varit under 10 och att andelen innehav som ger exponering mot fossila bränslen varit under 7 procent av fonden. Bland de drygt 3000 aktiefonder som säljs i Sverige är det just nu 638 som klarar kraven. (september 2020)
  • ESG – se ovan
  • PRI – FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar
  • SRI – en förkortning på Social Responsible Investments

Här har du en bra länk från fondkollen (fondbolagens förening) om hur  du kan analysera ditt fondinnehav.
Jag tror oavsett att ett större fokus kommer ligga på risken med att inte investera hållbart. Ser fram emot ett nytt år med spännande affärer tillsammans med er.

 
 
 
 
 
 
 
 
Gott nytt år oavsett var i världen du befinner dig!
 
Michaela
 
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zWZdBSAaPWs[/embedyt]
 

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!