Med en tjänst som ligger helt rätt i tiden – och med kunder som H&M, Bilia och Karolinska Institutet – noteras nu den digitala bokningsplattformen Invajo. Bolaget, som växer så det knakar, gör en emission om 22 miljoner kronor i samband med notering med syfte att hålla uppe tillväxttakten i noterad miljö

 
– Det vi upplevt de senaste veckorna visar vilket enormt behov det finns av att snabbt, enkelt och strukturerat kunna sätta upp en effetkiv digital hantering av sina deltagare för bland annat sin streaming, digitala event eller ”live”. Exakt hur branschen kommer att se ut efter Corona vet ingen säkert, men att vi sett en rejäl och varaktig förändring är nog inte en allt för vild gissning, säger Fredrik Berglund, vd och grundare av Invajo.
Coronakrisen har förändrat synen på alla former av möten. Traditionella fysiska möten har i allt väsentligt försvunnit till förmån för digitala sammankomster. När krisen väl blåser över står vi inför en ny verklighet. Även om det lär ske en återgång till det gamla ”normala” kommer många företag att i betydligt högre omfattning än tidigare att fortsätta i digital form.
– Vi kan väl i alla fall i all ödmjukhet konstatera att vi har haft en ofrivilligt bra tajming sett ur det något kortare perspektivet.

Zoom upp med 70 procent

Enligt Fredrik Berglund är amerikanska Zoom ett exempel på hur marknaden ser på framtiden för digitala videomöten och konferenser. Bolagets aktie har under året stigit med drygt 70 procent. Det ger enligt Invajo-chefen en fingervisning om hur behovet av, och intresset för, den här typen av tjänster har förändrats under året.
Fredrik Berglund menar dock att många av dagens lösningar är smala och att många använder sig av olika typer av lösningar för att hantera sina deltagare och bokningar.  Det är ingen som egentligen hanterar helheten.

Skapar riktiga värden

Invajo har sett ett tydligt behov av en agnostisk tjänst som låter HR-chefen hantera sitt webbinar, chefen sin livesändning, marknadsavdelningen sin digitala seminarieserie och säljavdelningen sin kundgolf i en och samma tjänst. Då skapas det riktiga värden för Invajos användare.
Behovet av att hantera inbjudningar, bokningar och deltagare kommer i många former och är ofta drivet av själva sammanhanget, det vill säga händelsen som ska driva deltagaren att boka. Detta gäller oavsett om det är ett webbinar, digitalt event eller någon sammankomst ”live” och oavsett storlek och antal deltagare.

Snabb tillväxt

Event Management var redan innan Coronakrisen en snabbt växande bransch. Det som hänt nu är bara att den ändrat form. Behoven har inte minskat, snarare tvärt om. Invajo bildades 2012 och har således varit med i branschen längre än de flest. Den stora tillväxten kom dock först 2017 då det nuvarande Invajo tog form.
Bolagets långa erfarenhet har bland annat medfört att man snabbt kunnat anpassa sig till trendskiften, vilket varit en nyckelfaktor under de senaste månadernas snabba skifte.
Sedan starten har Invajo haft en mycket snabb tillväxt. Under 2019 beslutade om en konsolidering, med syfte att trimma verksamheten och utveckla plattformen för att kunna ta nästa steg i utvecklingen. Trots konsolideringen noterades ändå en tillväxt på cirka 25 procent under 2019.
– Vi har gjort bolaget redo för nästa steg, med en tight organisation och en ny plattform runt hörnet. Min bedömning är att vi kommer att växa betydligt mer än i fjol, nu när vi åter fokuserar på tillväxt, säger Fredrik Berglund.

Marknadstillväxten har tagit fart

Digitaliseringen av event management har medfört att marknadstillväxten tagit rejäl fart de senaste åren. Det som tidigare gjordes via mailutskick görs nu på avancerade plattformar som hanterar hela värdekedjan, det vill säga allt från bokning, bekräftelse, inbjudan och inte minst uppföljning. Men många av dagens lösningar är både svårhanterliga och tidsödande.
– I en väldigt fragmenterad eventhantering och ett ofta rörligt situationsanpassat behov byggs det in problem i form av ineffektivitet och onödiga kostnader. Vi har byggt en tjänst som skapar värde både för företag och privatpersoner med en global potential, säger Fredrik Berglund.
Invajo har som grundidé att detta ska vara enkelt och tillgängligt för så många som möjligt. Även om den bakomliggande tekniken är komplex, så är plattformen väldigt användarvänlig.
– Det ska vara lika enkelt att boka ett litet internt möte, som ett stort event för 100-tals personer. Först då får den här typen av tjänster riktigt stort genomslag. Alla i en organisation ska kunna använda tjänsten för sina ändamål, säger Fredrik Berglund.

Årsabonnemang

Enkelheten är en av faktorerna som kommer att driva Invajos tillväxt. Affärsmodellen bygger på att sälja abonnemang på årsbasis till ett fast pris.
– Vi vill göra det enkelt för kunderna. Alla på företaget ska kunna använda vår plattform. Vi anser att man bäst kan uppnå detta genom en enkel användning. Vi vill ha en plattform för massorna, säger han.
Ett sätt att uppnå detta är att även ha en gratisversion som vänder sig mot privatpersoner. Den är nytänkande och är en del av den nya plattformen som är under färdigställande och där en första lansering sker inom kort.
– Om du vill anordna till exempel ett barnkalas kan det enkelt arrangeras genom vår plattform. När du väl använt det privat och insett enkelheten är steget inte långt till att du vill använda det på din arbetsplats. Det är egentligen i grunden på samma sätt som Facebook attraherar både företag och privatpersoner, säger Fredrik Berglund.

Konsolidering att vänta

Invajo har merparten av sin kundbas i Sverige, men finns även på en rad utländska marknader. Det handlar bland annat om England, Norge och Tyskland. Den snabba förändringen av branschen kommer att leda till en viss utslagning och konsolidering. Det är dock ingenting som Fredrik Berglund ser som ett hot, utan snarare som en möjlighet.
– Vi är övertygande att det kommer en konsolidering i branschen och den kan vi gärna vara en del av, kanske också drivande. Det är också en av anledningarna till att vi noteras, säger han.
Invajo har hittills verkat i en onoterad miljö och finansierats av bland annat finansmannen Harald Mix, som tidigt insåg att bolaget hade något unikt och goda möjligheter att bli en succé. Efter Haralds såddfinansiering klev Jan Stenbecks son Felix Granander in som stor investerare och är nu också bolagets störste ägare ihop med bolagets vd Fredrik Berglund.
Nu är det dags för Invajo att ta nästa stora steg. En notering på Nasdaq First North är planerad till den 14 maj och bolaget genomför i samband med noteringen en nyemission på 22 miljoner kronor.
Pengarna från emissionen ska användas till att kunna leverera en än mer konkurrenskraftig produkt och stärka Invajos tillväxt och position på marknaden. Merparten kommer att användas för vidare produktutveckling i den kommande plattform, med fokus på den funktionalitet som direkt stödjer bolagets strategi för distribution och ökad viral användning.
zMed anledning av noteringen kommer Invajo hålla en livesänd Pressträff klockan 16.00 den 23 april. Se pressträffen här
Se även Investerarbrevet – Invajo Noteras 
Här hittar du även en länk till Eminova!
Lyssna även på veckans avsnitt av Feminvestpodden som gästas av Fredrik Berglund, entreprnörsloket bakom Invajo!

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!