Igår deltog jag och Feminvest i ett fullsatt frukostseminarium i Riksdagen. Seminariet arrangerades av Sandra Kastås från Orakel PR och riksdagsledamot Helene Hellmark Knutsson där temat var “Hur får vi fler kvinnliga entreprenörer?” Med bakgrund av att antalet nystartade företag har minskat.

Helene inledde seminariet med att dela med sig av hennes tankar hur politiken både vill och faktiskt kan bidra. Efter henne berättade Professor Carin Holmquist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, om sitt perspektiv gällande hur kvinnligt entreprenörskap har förändrats över tid. Att kvinnor redan under 1980-talet startade ca 25% av alla bolag, och att siffran idag ligger på runt 30-33%, vilket visar på en mindre ökning över tid. Hon fortsatte sen genom att dela med sig av data på hur uppdelat det dock fortfarande är när det kommer till val av utbildning, där de traditionella “mansdominerade” utbildningarna som exempelvis teknik fortfarande domineras av män och att humaniora utbildningar i majoritet fylls av kvinnor, och hur det sedan påverkar de branscher vi startar företag i. Slutligen visade hon även på statistik att det idag är fler kvinnor än män som uttrycker att de fortfarande inte har tillräckligt med kunskap för att känna sig trygga i att starta bolag. Fler kvinnor uttryckte även en större rädsla för att misslyckas. 

Systrarna Alexandra Kentsdottir och Siljamarie Kentsdottir, entreprenörsduon bakom Kentsdottir Art & Production, lyfte även under seminariet deras erfarenheter av att starta företag inom videoproduktion. Hur de tidigt insåg att att de inte kunde hitta någon kvinnlig förebild i branschen, men att det däremot myllrade av män som grundat framgångsrika konkurrerande bolag. 

Jag som representerar både privata investerare samt kvinnliga entreprenörer och riskkapitalet, lyfte i mitt anförande mitt perspektiv på de skillnader som jag ser i riskbeteendet mellan könen. Det framgår i vilka som investerar, på bolagen i de privata aktieportföljerna hos bägge könen och i den data som presenteras om de bolag vi startar.

Jag påvisade även det faktum att av de kvinnor som söker riskkapital oftast begär mindre belopp för sina bolag, jämfört med deras manliga konkurrenter. Statistik från SCBs rapport från i somras visade att män idag gör fler konkurser, gentemot kvinnliga som har högre vinstmarginal men som då även tar risk (d.v.s. högre soliditet). 

Jag ser tydligt att det finns en skillnad i hur vi agerar inför risk, och personligen tror jag att det går att påverka. För “risktagare”, varav jag i det här fallet menar på de som både investerar och är entreprenörer, hur det inte finns någon data som skulle visa på att kvinnor skulle vara sämre på bolagsbyggande eller privata placeringar, utan tvärtom tillför våra perspektiv stort värde.

Den rosa tårtbiten i datan nedan visar förmedlat riskkapital till kvinnliga entreprenörer i Norden under 2018, sammanställt i den här rapporten. Även här behövs det konkreta åtgärder.

Mina tankar runt förändringar som behövs.

  • Grundskola och gymnasieskola behöver stärka och uppdatera utbildningsansvaret för privatekonomi, investeringar, riskkapital och företagande. Att prova på att ta risk i en utbildningsmiljö kommer bidra till att fler vågar därefter.
  • Vi behöver alla hjälpas åt för att lyfta fler goda förebilder, både mer etablerade framgångssagor men även komma ihåg att hur förebilder även är de som precis börjat ta steg mot att starta egna bolag eller påbörjat att investera i aktier.
  • Kvinnor uttrycker en större rädsla för att misslyckas, så där behöver vi bli bättre på att dela kunskap, råd och känslomässigt stöd till varandra. Att våga dela stunder där vi misslyckats som företagare eller investerare är en viktig komponent, annars kan det leda till en negativ konkurrens mellan kvinnor.
  • Emellanåt måste vi själva ta ansvaret genom att agera, ta obekväma val för att utvecklas och bli tryggare i att vi kan, annars kommer de drömmar som gömmer sig ett, två eller flera “riskfyllda” steg bort inte uppfyllas.
  • Dialogen med kvinnliga entreprenörer som söker riskkapital och investerare kan bli bättre. Studier visar att Concious Bias påverkar pitch ögonblicket och de frågor som ställs men även att kvinnor söker mindre belopp. Fler kvinnliga partners på riskkapitalbolagen behövs. Vidare önskar även Feminvest kunna bidra med att assistera entreprenörer inför deras pitch genom ett nytt mentorskapsprogram som syftar till att säkerställa att fler entreprenörer tänker rätt och får träffa rätt investerare.

Vad tänker du mer kan bidra till en positiv förändring?

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!