Det finns lika många investeringsstrategier som det finns investerare. Det positiva med en strategi är att du blir tryggare i varför du placerar pengarna på det sättet du gör, det gör även att det blir lättare att hålla huvudet kallt när det går sämre för bolagen.

En strategi grundar sig så klart i tankar runt vilka bolag, industrier du tror kommer att gå bra på kort eller lång sikt. Vi kommer att publicera en artikelserie där vi lyfter olika branscher som  vi tror har en intressant efterfrågan i framtiden. Men innan dess vill vi gå igenom några olika typer av investeringsstrategier. Här följer lite grundläggande frågor som är bra att ha svar på innan du börjar investera och som du kan utvärdera när du investerat ett tag.

Varför sparar du?

Är det för en insats till en lägenhet, till pension eller för att en dag kunna leva på utdelning? Målsättningen kommer hjälpa dig att motivera att du inte får sätta sprätt på pengarna.

Hur mycket du ska spara är nästa fråga som guidar dig rätt på vägen?

Hur fort vill du uppnå ditt finansiella mål, hur mycket kan du avvara varje månad.

Hur mycket tid vill du lägga på dina investeringar?

Vill du engagera dig regelbundet i dina placeringar eller vill du endast göra en avstämning vart 10 år för att se hur det gått.

Hur riskbenägen är du? 

En offensiv strategi innebär att du är beredd att ta en högre risk för att uppnå en högre avkastning. Med en defensiv strategi däremot försöker du egentligen mer parera en eventuell nedgång och inflation, det innebär lägre risk.

På vilket sätt kan du få avkastning på pengarna?

Är det ett regelrätt sparkonto, aktier eller fonder? Kanske en liten del ska placeras i investeringar med högre risk. Tänk igenom hur du vill fördela dina pengar.

Vilka bolag och industrier tror du på?

Bolag med stark tillväxt historiskt kan vara på god väg framåt, men kan också ha sina utmaningar framåt. Vilka branscher/bolag möter morgondagens efterfrågan på ett ekonomiskt hållbart sätt?

Här är några tips för diversifiering, vilka väljer du?

Sprid risken genom att att placera investeringar i:

- Bolag över tid – d.v.s. investera regelbundet för att få med dig den långsiktiga uppgången utan att utsätta dig för risken att gå in med allt kapital vid ett tillfälle

- Olika sektorer och/eller branscher. Ta de branscher du tror på långsiktigt
- Bolag i olika storlekar – bredda ditt innehav och placera i små, medelstora och stora bolag
– Några bolag med direktavkastning
– Olika länder eller regioner. Det betyder bolag med exponering mot olika länder.

När ska jag köpa nytt eller sälja mitt innehav?

Om du inte investerar för ett längre perspektiv kan det underlätta om du till exempel tänker att när jag förlorat 10% säljer jag mitt innehav, eller likadant om det gått upp. Bestäm själv var du tror är rimligt och utvärdera efter en period om det känts bra eller om du vill revidera strategin.

Som du märker finns det en hel del frågor och svar som till en början kan hjälpa dig att komma igång och hitta det du tror på. Detta blir sedan grunden för din personliga investeringsstrategi, den kommer hjälpa dig på avkastningsvägen, för tvivel i nedgång kan ställa till det.

Kända personer som skapat klassiska investeringsteorier :


Warren Buffet 
Warren Buffet är en klassisk värdeinvesterare, om du följer hans strategi vill du inte bara köpa billiga aktier som kan tänkas gå upp utan andelar i bolag med starka nyckeltal som av ett eller annat skäl underskattas av marknaden.
Det är en tidskrävande investeringsstrategi. Kolla alltid att P/e-talet är lågt precis som det kompletterande PEG-talet, alltså priset per aktie i relation till vinsten och vinsttillväxten. Andra faktorer värdeinvesterare tittar efter är att priset inte är högre än det materiella bokförda värdet och att de nuvarande tillgångarna är en bra bit högre än de nuvarande skulderna.

Thomas Rowe Price
Thomas Rowe Price är personan bakom tillväxtinvesteraren, självklart inkluderar du då de grundläggande faktorerna nämnda ovan men fokuserar även på helt andra nyckeltal. Tillväxtinvesteraren är mer fokuserad på större förändringar – det enda en investerare kan vara säker på kommer att dyka upp, enligt Thomas Rowe Price. Därmed kan du som tillväxtinvesterare betala mer för bolaget som har ett högt potential. Här jämförs bolaget med andra konkurrerande entiteter och framtiden för branschen. Viktiga tankar för en sådan här investering är att se över hur väl ledningen kontrollerar kostnader, för vinstmarginal innan skatt. ROE är en god indikation.

Peter Lynch
Peter Lynch myntade den gyllene medelvägen mellan värde och tillväxt under sin tid som ramgångsrik förvaltare på fondbolaget Fidelity. Garp står för ”growth at a reasonable price”, tillväxt till ett rimligt pris, och kombinerar värde- och tillväxtinvesteraren. Där han fokuserade på att hitta aktier i mellanläget. I likhet med den mer försiktige värdeinvesteraren vill Garp-investeraren att PEG-talet ska vara under ett. Garp-investeraren har dock mer tålamod med ett högt p/e-tal.

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!